PLATNE KARTICE

U cilju razvijanja bezgotovinskog načina plaćanja, bankarski sektor nudi različite vrste domaćih i internacionalnih platnih kartica. Pojedine banke mogu izdavati i svoje interne kartice, koje se najčešće koriste samo u njihovoj poslovnoj mreži.  Nebankarske kartice izdaju nebankarske organizacije, a u našoj zemlji najpoznatije su Diners i American Express. Postoje i posebne kompanijske kartice, koje se izdaju u saradnji sa bankom i važe samo u internim mrežama trgovina, hotela, restorana...

 Kartice se mogu koristiti za:

  • plaćanje roba i usluga u zemlji na svim prodajnim mestima gde postoji znak kartice, preko POST terminala i imprintera
  • podizanje gotovine na bankomatima i šalterima banaka i pošta
  • za identifikaciju uz plaćanje čekovima

Kartice se izdaju fizičkim i pravnim licima. Za dobijanje kartice potrebno je otvoriti tekući račun u banci ili dinarski namenski račun, a za korišćenje u inostranstvu najčešće i devizni račun. Kartice mogu biti debitne (gotovinske)- kod kojih se račun zadužuje u istom trenutku kada se vrši isplata i čiji korisnik može koristiti sredstva samo do iznosa kojim raspolaže na svom računu i kreditne – kartice čiji vlasnik može koristiti i sredstva kojima u trenutku korišćenja kartice ne raspolaže, ali za čije korišćenje ima ugovoren kreditni limit, a zaduženje računa se vrši u ugovorenim rokovima, najčešće jednom mesečno.

Načini plaćanja karticom su PIN (elektronski) i SLIP (na osnovu računa). Uslove korišćenja, visinu članarine, kreditni limit, rok važnosti i mogućnost dobijanja dodatne kartice određuje banka prema svojoj poslovnoj politici, odnosno, uslovima internacionalnih platnih sistema (uslove izdavanja i troškove korišćenja možete videti na web stranici NBS-www.nbs.rs).

   
  

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA