KREDITNE LINIJE MEĐUNARODNIH FINANSIJSKIH INSTITUCIJA

1. EAR (Evropska agencija za rekonstrukciju)-Fond revolving kredita

Evropska unija, preko Evropske agencije za rekonstrukciju, odobrila je tokom 2001. i 2002. godine Republici Srbiji donaciju u iznosu od 15 miliona evra za finansiranje malih i srednjih preduzeća i preduzetnika. Donacija je za nepune dve godine u potpunosti realizovana, a redovnim otplatama glavnice i kamate formiran je Fond revolving kredita. Sredstva donacije i Fonda revolving kredita do kraja maja 2015. godine koristilo je 905 malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, u ukupnom iznosu od 94,4 miliona evra.

Krajem 2005. godine, Evropska agencija za rekonstrukciju vlasništvo nad sredstvima Fonda revolving kredita prenela je na Republiku Srbiju, uz obavezu da se sredstva Fonda i dalje koriste pod istim uslovima i za iste namene do kraja 2015. godine.

Namena kredita:  Sredstva su namenjena za nabavku opreme i postrojenja za proizvodnju robe i/ili pružanja usluga i izgradnju objekata za smeštaj proizvodnih kapaciteta, uz obavezu korisnika da najmanje 20% vrednosti projekta pokrije sopstvenim sredstvima i mogućnost da najviše 20% kredita iskoristi za obrtna sredstva.Uslovi kreditiranja:

Iznos pojedinačnog kredita od EUR 20.000 do 200.000 EUR
Kamatna stopa tromesečni EURLIBOR + 3,25%
Ročnost kredita do pet godina
Period počeka kredita do jedne godine

Krajnjim korisnicima sredstva Programa LEDIB plasiraju se preko sledećih posredničkih banaka:

    AIK BANKA (www.aikbanka.rs)
    ČAČANSKA BANKA (www.cacanskabanka.co.rs)
    ERSTE BANK (www.erstebank.rs)
    KBM BANKA (www.kbm.rs)
    KOMERCIJALNA BANKA (www.kombank.com)
    OTP BANKA SRBIJA (www.otpbanka.rs)
    RAIFFEISEN BANKA (www.raiffeisenbank.rs)
    UNICREDIT BANK SRBIJA (www.unicreditbank.rs)
    VTB BANKA (www.moskovskabanka.rs)

2. EIB (Evropska investiciona banka)

Od sredine 2002. Evropska investiciona banka je Republici Srbiji odobrila pet Apeks zajmova za mala i srednja preduzeća, preduzeća srednje tržišne kapitalizacije, prioritetne projekte, preduzetnike i lokalnu samoupravu u ukupnom iznosu od 715 miliona evra.

Sredstva prva četiri zajma, u ukupnom iznosu od 565 miliona evra, u potpunosti su iskorišćena kroz realizaciju 630 kredita, a po tom osnovu je planirano otvaranje 6.273 radna mesta.

Novi, peti Apeks zajam

Evropska investiciona banka je Republici Srbiji odobrila novi, peti Apeks zajam za mala i srednja preduzeća i druge prioritete u iznosu od 500 miliona evra.

Prva tranša od 150 miliona evra regulisana je zaključivanjem Finansijskog sporazuma „Apeks zajam za MSP i druge prioritete III/A” 30. decembra 2013, koji je Narodna skupština potvrdila 30. maja 2014.

Uslovi kreditiranja:

Iznos pojedinačnog kredita do 12,5 miliona EUR
Kamatna stopa EURLIBOR + marža EIB-a + do 3%marža za posredničke banke + 0,3% naknada za NBS ili fiksna koja sadrži sve navedeno
Ročnost kredita do 12.godina za MSP;15.godina prioritetni projekti
Period počeka kredita do 4.godine za MSP ili 5.godina za prioritetne projekte

Sredstva Apeks zajma plasiraju se krajnjim korisnicima preko sledećih posredničkih finansijskih institucija:

BANCA INTESA (www.bancaintesabeograd.com)
CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (www.creditagricole.rs)
ČAČANSKA BANKA (www.cacanskabanka.co.rs)
EUROBANK(www.eurobank.rs)
KOMERCIJALNA BANKA (www.kombank.com)
PIRAEUS BANK (www.piraeusbank.rs)
PROCREDIT BANK (www.procreditbank.rs)
RAIFFEISEN BANKA (www.raiffeisenbank.rs)
UNICREDIT BANK SRBIJA (www.unicreditbank.rs)
VOJVOĐANSKA BANKA (www.voban.co.rs)
AIK BANKA (www.aikbanka.rs)

3. Kreditna linija Vlade Republike Italije

Vlada Republike Italije odobrila je oktobra 2004. godine Republici Srbiji kredit u iznosu od 33,25 miliona evra za finansiranje malih i srednjih preduzeća.

Do kraja maja 2015, sredstva ovog kredita, uključujući i sredstva revolving fonda formiranog od redovnih otplata glavnice i kamate, koristilo je 162 malih i srednjih preduzeća, u ukupnom iznosu od 54,5 miliona evra.  Sredstva revolving fonda i dalje su raspoloživa i mogu biti korišćena do 2022. godine.

Novi kredit Republike Italije

Sredstva novog kredita Republike Italije od 30 miliona evra raspoloživa su malim i srednjim preduzećima i javnim komunalnim preduzećima od kraja aprila 2012. Do kraja maja 2015. sredstva ovog kredita koristilo je 20 malih i srednjih preduzeća, u ukupnom iznosu od 3,7 miliona evra.  Sredstva će biti raspoloživa i mogu biti korišćena uz najdužu ročnost kredita od osam godina do 2016, a uz kraću ročnost do 2024. godine.

Namena kredita:

  • najmanje 70% pojedinačnog kredita može se koristiti za nabavku opreme, rezervnih delova, tehnologije i industrijskih licenci italijanskog porekla;
  • najviše 30% pojedinačnog kredita može se koristiti za pokrivanje troškova u zemlji – obrtnih sredstava i robe neophodne za realizaciju projekta.

Uslovi kreditiranja:

Iznos pojedinačnog kredita od 5.000 do 1.000.000 EUR za mikro preduzeća.

od 50.000 do 1,000,000 EUR za MSP.

od  150.000 do 2.000.000 EUR za javna komunalna preduzeća.
Kamatna stopa – fiksna do 4,85%  – efektivna
Ročnost kredita do osam godina
Period počeka kredita do dve godine

Narodna banka Srbije, kao agent Vlade Republike Srbije, sredstva ovih kredita plasira krajnjim korisnicima preko devet posredničkih banaka:

BANCA INTESA (www.bancaintesabeograd.com)
ČAČANSKA BANKA (www.cacanskabanka.co.rs)
EUROBANK (www.eurobank.rs)
JUBMES BANKA (www.jubmes.rs)
KBM BANKA (www.kbm.rs)
KOMERCIJALNA BANKA (www.kombank.com)
SBERBANK SRBIJA (www.sberbank.rs
UNICREDIT BANK SRBIJA (www.unicreditgroup.rs)
ERSTE BANK (www.erstebank.rs)

4. Nemačka razvojna banka – KfW

Zajam nemačke razvojne banke KfW od 100 miliona evra za finansiranje poljoprivrede, energetske efikasnosti, obnovljive energije i opštinske infrastrukture

Nemačka razvojna banka – KfW odobrila je Republici Srbiji zajam od 100 miliona evra za finansiranje poljoprivrede, energetske efikasnosti, obnovljive energije i opštinske infrastrukture.

Namena zajma: 

  • Za poljoprivredu – finansiranje primarne poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije (kupovina poljoprivrednog zemljišta, objekata, mehanizacije i opreme, stoke za uzgoj, ulaganje u razvoj organske poljoprivrede i proizvodnju voća i ulaganje u obrtni kapital u iznosu do 10% ukupnog iznosa zajma);
  • Za energetsku efikasnost i obnovljivu energiju – finansiranje rekonstrukcije, renoviranja ili opremanja malih i srednjih preduzeća i domaćinstava u Srbiji, što će smanjiti jediničnu potrošnju energije i emisiju CO2 za najmanje 20%;
  • Za opštinsku infrastrukturu – finansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodovodnih i kanalizacionih sistema, kupovine vozila i mašina za pružanje komunalnih usluga i javni prevoz, rekonstrukcije ulica, izgradnje i obnove mreža električne energije, javnog osvetljenja i sistema za grejanje, izgradnje i obnove socijalne infrastrukture (škola, obdaništa, institucija zdravstvene zaštite itd). 

Uslovi kreditiranja:

Iznos pojedinačnog kredita: za poljoprivredu nema ograničenja
za energetsku efikasnost i obnovljivu energiju do 1.000.000 evra
za opštinsku infrastrukturu do 1.200.000 evra, s tim da vrednost pojedinačnog projekta na može biti veća od 2.500.000 evra
Ročnost kredita: do sedam godina
Period počeka kredita: do dve godine
Kamatna stopa: do visine stope koju posrednička banka naplaćuje na zajmove iz drugih izvora za iste namene

Sredstva KfW zajma raspoloživa su malim i srednjim preduzećima, opštinama, poljoprivrednim gazdinstvima i fizičkim licima preko posredničkih banaka:

ČAČANSKA BANKA (www.cacanskabanka.co.rs) pet miliona evra za energetsku efikasnost i obnovljivu energiju
KOMERCIJALNA BANKA (www.kombank.com) 30 miliona evra za poljoprivredu i 25 miliona evra za opštinsku infrastrukturu
PROCREDIT BANK (www.procreditbank.rs) 40 miliona evra za poljoprivredu

7. Kreditna linija između vlada Kraljevine Danske i Republike Srbije i NBS

Vlada Republike Srbije potpisala je krajem 2006. godine s vladom Kraljevine Danske Memorandum o razumevanju kojim se Republici Srbiji, kroz sprovođenje Programa lokalnog ekonomskog razvoja na Balkanu (Program LEDIB), pruža bespovratna finansijska pomoć.

Radi realizacije potkomponente 2.3 ovog programa – Bolji pristup povoljnim kreditima u iznosu od 15 miliona danskih kruna (oko dva miliona evra), dana 24. oktobra 2008. zaključen je finansijski sporazum između vlada Kraljevine Danske i Republike Srbije i Narodne banke Srbije. Sredstva Programa LEDIB biće raspoloživa do kraja 2018. Do kraja maja 2015, sredstva Programa LEDIB koristilo je 261 malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, u ukupnom iznosu od 158,2 miliona dinara.

Namena kredita:

  • Sredstva su namenjena finansiranju investicionih projekata i obrtnih sredstava malih i srednjih preduzeća, preduzetnika, poljoprivrednika i zadruga sa sedištem u pet upravnih okruga južne Srbije – Nišavskom, Jablaničkom, Pčinjskom, Topličkom i Pirotskom.

Uslovi kreditiranja: 

Iznos pojedinačnog kredita: do 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti
Kamatna stopa za dinarske kredite bez valutne klauzule: referentna stopa NBS + do 4,5% za dinarske kredite s valutnom klauzulom: do 8%
Ročnost kredita u zavisnosti od potreba korisnika, a najkasnije do isteka 2018.
Period počeka kredita: do godinu dana

Krajnjim korisnicima sredstva Programa LEDIB plasiraju se preko sledećih posredničkih banaka:

BANCA INTESA (www.bancaintesabeograd.com)
KOMERCIJALNA BANKA (www.kombank.com)
PROCREDIT BANK  (www.procreditbank.rs)
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (www.societegenerale.rs)
UNICREDIT BANK SRBIJA (www.unicreditbank.rs)

Detaljnije informacije u vezi sa ovim kreditnim linijama mogu se dobiti preko navedenih posredničkih banaka, kao i u Sektoru za međunarodnu saradnju Narodne banke Srbije – Odeljenje za revolving kredite Republike Srbije (tel.: 011/333-8324, 333-8326, 333-8342).
Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA