KREDITI ZA UBLAŽAVANJE POSLEDICA EKONOMSKE KRIZE
U SKLADU SA UREDBAMA KOJE JE DONELA VLADA REPUBLIKE SRBIJE

   Arhiva
   - 2012.
   - 2011.
   - 2010.
   - 2009.
 1. Program za subvencionisanje kamatnih stopa za likvidnost

  Program pdf

  Pregled zaključenih ugovora sa bankama i lizing kućama pdf

  Procedura

 2. Program za subvencionisanje kamatne stope za potrošacke kredite

  Program pdf

  Pregled zaključenih ugovora sa bankama i lizing kućama pdf

  Procedura

 3. Sufinansirani krediti za investicije sa bankama - pravna lica

  Uslovi korišćenja kredita pdf

  Pregled zaključenih ugovora sa bankama i lizing kućama pdf

  Sadržaj potrebne dokumentacije pdf

  Procedura

 4. Sufinansirani krediti za investicije sa bankama - preduzetnici 

  Uslovi korišćenja kredita pdf

  Pregled zaključenih ugovora sa bankama i lizing kućama pdf

  Sadržaj potrebne dokumentacije pdf

  Procedura


Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA