SUBVENCIONISANI KREDITI ZA GRAĐANE I PRIVREDU

Zahtevi za odobrenje kredita po Programu za subvencionisanje kamate za održavanje likvidnosti i Programu za subvensionisanje kamatne stope za potrošačke kredite, odnosno finansijski lizing za nabavku određenih trajnih potrošnih dobara podnose se isključivo bankama, odnosno lizing kućama sa kojima je Fond potpisao ugovore.

POVRATAK


Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA