SUFINANSIRANI KREDITI

Zahtevi po programu za odobrenje kredita u u slučaju zajedničkog sufinansiranja investicionih kredita sa poslovnim bankama, a u skladu sa uredbom Vlade Republike Srbije i ugovorom koji je Fond zaključio sa bankama gde Fond odobrava 30% kredita, a Banka 70% podnose prvo Banci.

Banka u obavezi da prva donese odluku i dostavi je korisniku i Fondu. Uz odluku banke Fondu se podnosi zahtev i ostala potrebna dokumentacija.

POVRATAK


Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA