BANKE U SRBIJI  SA SEDIŠTEM VAN BEOGRADA

    
RB NAZIV BANKE ADRESA PREDSEDNIK IO TELEFON TELEFAKS WEB
1. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NOVI SAD 21000 Novi Sad
Braće Ribnikar 4-6
Carlos de Cordoue 021/4876-876 021/363-690
021/4876-976
www.creditagricole.rs
info@creditagricole.rs
2. ERSTE BANK AD
NOVI SAD
21000 Novi Sad
Bulevar oslobođenja 5
Slavko Carić 0800/201-201 021/4809-700 www.erstebank.rs
info@erstebank.rs
3. JUGOBANKA JUGBANKA AD
KOSOVSKA MITROVICA
38220 Kosovska Mitrovica
Kralja Petra I 165
Biljana Biševac 028/425-455 028/425-452 www.jugobankajugbanka.rs
kontakt@jugobankajugbanka.rs
4. DIREKTNA BANKA AD KRAGUJEVAC 34000 Kragujevac
Kralja Petra I 26
Dragan Lazarević  034/335-617 034/336-175 www.kbm.rs
kabinet@kbm.rs
5. OPPORTUNITY BANKA AD
NOVI SAD
21000 Novi Sad
Bulevar oslobođenja 2 A
Vladimir Vukotić 021/4893-100 021/4893-101 www.obs.rs
office@obs.rs
6. OTP BANKA SRBIJA AD
NOVI SAD
21000 Novi Sad
Bulevar oslobođenja 80
Predrag Mihajlović 021/4800-000 021/4800-032 www.otpbanka.rs
office@otpbanka.rs
7.
VOJVOÐANSKA BANKA AD NOVI SAD 21000 Novi Sad
Trg slobode 7
Marinos Vathis
021/4886-600 021/6624-859 www.voban.rs
office@voban.groupnbg.com
kabinet@voban.groupnbg.com

11. oktobar 2017.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA