AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA
 

 
AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA
11000 Beograd
Knez Mihailova 2-4
+ 381 11 2075 100
+ 381 11 3287 741
www.aod.rs

info@aod.rs

Predsednik Odbora direktora Agencije:
Srđan Mihajlović
 


BANKE U AGENCIJI ZA OSIGURANJE DEPOZITA

RB NAZIV BANKE NAPOMENA
  1. BEOGRADSKA BANKA A.D. Beograd u stečaju
  2. INVESTBANKA A.D. Beograd u stečaju
  3. JUGOBANKA A.D. Beograd u stečaju
  4. BEOBANKA A.D. Beograd u stečaju
  5. JIK BANKA A.D. Beograd u stečaju
  6. ASTRA BANKA A.D. Beograd u stečaju
  7. Borska banka a.d. Bor u stečaju
  8. KREDITNO-EKSPORTNA BANKA A.D. Beograd u likvidaciji
  9. RAJ BANKA A.D. Beograd u stečaju
 10. MEDIFARM BANKA A.D. Beograd u stečaju
 11. KOSOVSKA BANKA D.D.Beograd u stečaju
 12. POLJOPRIVREDNA BANKA AGROBANKA A.D. pod administrativnim upravljanjem u stečaju
 13. NOVA AGROBANKA A.D. Beograd u stečaju
 14. MB „UNION BANKA“A.D. Beograd u stečaju
 15. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE A.D. Novi Sad u stečaju
 16. PRIVREDNA BANKA BEOGRAD A.D. Beograd u stečaju
 17. UNIVERZAL BANKA A.D. Beograd u stečaju
 18. RESAVSKA BANKA DPRM A.D. Despotovac u stečaju
 19. LOZNIČKA BANKA A.D. Loznica u stečaju
 20.  TEXTIL BANK A.D.
 u stečaju
 21. INTERNATIONAL INVESTMENT BANK A.D.Bograd u likvidaciji
 22. IZVOZNA BANKA AD Beograd  u likvidaciji
 23. STANKOM BANKA AD Beograd u stečaju
 24. MB PRIVREDNO KREDITNA BANKA AD Beograd u stečaju


BANKE ČIJI JE AKCIONAR REPUBLIKA SRBIJA

RB VLASNIČKA STRUKTURA BANKA UČEŠĆE RS
(%)
AOD STEČAJEVI
(%)
UKUPNO UČEŠĆE
(%)
1. Banke u kojima je Republika Srbija većinski akcionar BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD Beograd*  100% / 100%
SRPSKA BANKA AD Beograd 99,06% /
99,06%
2. Banke u kojima je Republika Srbija zajedno sa EBRD i IFC većinski akcionar KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd 42,60% 6,11% 48,71%
3. Banke u kojima je Republika Srbija manjiski akcionar JUBMES BANKA AD Beograd 20,08% 8,03% 28,11%

* učešće Republike Srbije iznosi 47,85%, dok učešće JP PTT saobraćaja «Srbija», Fonda za PIO i Fonda za razvoj Republike Srbije iznosi 52,15%, što je ukupno 100%

11. oktobar 2017.


Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA