DRUŠTVA OSIGURANJA I REOSIGURANJA
SA SEDIŠTEM U BEOGRADURB NAZIV BANKE ADRESA DIREKTOR/
PREDSEDNIK IO
TELEFON/FAX WEB
1. AMS OSIGURANJE ADO 11000 Beograd
Ruzveltova 16
Dejan Jevtić 3342-755 3084-902 www.ams.co.rs
2. AS OSIGURANJE ADO 11070 Novi Beograd
Milutina Milankovića 7V
Bojana Svilar 2608-676
2608-684
www.as-osiguranje.rs
3. GENERALI OSIGURANJE SRBIJA 11070 Novi Beograd
Milentija Popovića 7B
Dragan Filipović 2011-700 2011-707 www.deltagenerali.rs
4. GENERALI REOSIGURANJE SRBIJA 11070 Novi Beograd
Milentija Popovića 7B
Boško Petrović 2011-700 2011-707 www.deltagenerali.rs
5. DUNAV OSIGURANJE ADO 11000 Beograd
Makedonska 4
mr Mirko Petrović 3224-001
2624 439
www.dunav.com
 6. DUNAV RE ADO 11000 Beograd
Knez Mihailova 6/II
Zorana Pejčić 2634-755 2633-845 www.dunavre.rs
 7. ENERGOPROJEKT GARANT ADO 11070 Novi Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 12
Mirjana Bogićević 3101-082 3112-107 www.garant.co.rs
 8. GLOBOS OSIGURANJE ADO 11000 Beograd
Knez Mihailova 11-15/III
Milovan Đurović 2620-015 186-209 www.globos.co.rs
 9. GRAWE OSIGURANJE ADO 11070 Novi Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 115 D
Mag. Christoph Czettl 2092-600
2092-661
www.grawe.rs
 10. MERKUR ADO 11070 Novi Beograd - PC Ušće
Bulevar Mihajila Pupina 6/22
Ermin Nuhić 2201-250 2201-251 www.merkur.rs
 11. MILENIJUM OSIGURANJE ADO 11070 Novi Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 10L
Ljubiša Veljković 7152-300
7152-306
www.milenijum-osiguranje.rs
 12. SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE ADO 11000 Beograd
Bulevar vojvode Mišića 51
Milorad Bosnić 3644-801 3644-889 www.sava-osiguranje.rs
 13. SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE ADO 11000 Beograd
Bulevar vojvode Mišića 51
Bojan Mijailović 3643-610
3643-613
www.sava-zivot.rs
 14. SOCIETE GENERALE OSIGURANJE ŽIVOTNO OSIGURANJE ADO 11070 Novi Beograd
Bulevar Zorana Đinđića 50 a/b
Ivan Jovanović 2608-654
2607-330
www.sogeosiguranje.rs
 15. TRIGLAV OSIGURANJE ADO 11070 Novi Beograd
Milutina Milankovića 7 A
Dragan Marković 3305-100
3305-138
www.triglav.rs
 16. UNIQA – NEŽIVOTNO OSIGURANJE ADO 11070 Novi Beograd
Milutina Milankovića 134 G
Alexander Breit 2024-100
2024-160
www.uniqa.co.rs
 17. UNIQA – ŽIVOTNO OSIGURANJE ADO 11070 Novi Beograd
Milutina Milankovića 134 G
Siniša Nišić 2024-100
2024-160  
www.uniqa.co.rs
 18. WIENER RE ADO 11070 Novi Beograd
Trešnjinog cveta 1
Vidan Slana 2209-960
2209 829
www.wiener.co.rs
 19. WIENER STADTTISCHE OSIGURANJE ADO 11070 Novi Beograd
Trešnjinog cveta 1
Zoran Blagojević 2209-901 2209-900 www.wiener.co.rs
 
16. oktobar 2017.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA