DRUŠTVA OSIGURANJA
I REOSIGURANJA SA SEDIŠTEM VAN BEOGRADA


RB NAZIV DIREKTOR ADRESA TELEFON TELEFAX
1. AD za osiguranje
DDOR NOVI SAD
Giorgio Ambrogio Marchegiani Mihajla Pupina 8
21000 Novi Sad
021/4886-000 021/4720-676
2. AD za reosiguranje DDOR RE Mirjana Malešev Bulevar Mihajla Pupina 8 21000 Novi Sad 021/4886-032 021/6621-305
3. AD za osiguranje SOGAZ Evgeny Naletov Železnička 5
21000 Novi Sad
021/4813-344 021/4811-362
 

16. oktobar 2017.


Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA