DRUŠTVA ZA OSIGURANJE U STEČAJU I LIKVIDACIJI (izvor: NBS)RB

NAZIV DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

NAPOMENA

1. A.D. ZA OSIGURANJE "BALKAN OSIGURANJE" Beograd u stečaju
2. A.D. ZA OSIGURANJE "EVROPA OSIGURANJE" Beograd u stečaju
3. A.D. ZA OSIGURANJE "IMPERIJAL" Beograd u stečaju
4. A.D. ZA OSIGURANJE "MORAVA" Beograd u likvidaciji
5. A.D. ZA OSIGURANJE "SIM OSIGURANJE" Beograd u stečaju
6. A.D.ZA OSIGURANJE "TAKOVO"  Kragujevac u likvidaciji

16. oktobar 2017.


Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA