KASTODI BANKE


RB NAZIV ADRESA TELEFON
ODGOVORNO LICE WEB ADRESA
1. BANCA INTESA AD 11070 Novi Beograd
Milentija Popovića 76
2011-315 Vitomir Marić www.bancaintesa.rs
2. ERSTE BANKA AD NOVI SAD 11070 Novi Beograd
Milutina Milankovića 11 b
2015-055 Saša Mandić www.erstebank.rs
3. KOMERCIJALNA BANKA AD 11000 Beograd
Makedonska 29/I
3339-043 Vladimir Marević www.kombank.com
4. RAIFFEISEN BANKA AD 11000 Beograd
Resavska 22
2207-571 Ivana Novaković www.raiffeisenbank.rs
5. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD 11070 Novi Beograd
Bulevar Zorana Đinđića 50 A/B
3011-586 Draženka Grujić www.societegenerale.rs
6. UNICREDIT BANK SRBIJA AD 11070 Novi Beograd
Omladinskih brigada 88/I
3028-611 Jasmina Radičević www.unicreditbank.rs
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD 21000 Novi Sad
Trg slobode 7
021/4886-705 Aleksandar Simić www.voban.co.rs

16. oktobar 2017.


Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA