DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE PENZIONIM FONDOVIMARB NAZIV ADRESA TELEFON DIREKTOR WEB/E-MAIL
1. DDOR GARANT AD 11000 Beograd
Maršala Birjuzova 3-5
3036-142 Aleksandar Šiljegović www.garant-penzije.eu
info@garant-penzije.eu
2. GENERALI AD 11070 Novi Beograd
Milentija Popovića 7B
2012-773 Nataša Marjanović www.penzijskifond.rs
penzijskifond@generali.rs
natasa.marjanovic@generali.rs
3. DUNAV AD 11000 Beograd
Trg Republike 5/VII
3036-420 Zoran Milivojević www.dunavpenzije.com
beograd@dunavpenzije.com
4. RAIFEFEISEN FUTURE AD 11070 Novi Beograd
Đorđda Stanojevića 16
2207-180 Snežana Ristanović www.raiffeisenfuture.rs snezana.ristanovic@raiffeisenfuture.rs

16. oktobar 2017.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA