DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA

RB NAZIV ADRESA TELEFON
/FAX
DIREKTOR WEB/E-MAIL
1. FIMA INVEST AD 11070 Novi Beograd
Bulevar Mihaila Pupina 10 A II/4
4141-600
4141-606
Milan Marinković www.fimainvest.com
milan.marinkovic@fimainvest.com
2. ILIRIKA DZU AD 11000 Beograd
Knez MihaIlova 11-15/V
3301-065
3301-070
Predrag Milošević www.ilirika.rs
info-fond@ilirka.rs
3. KOMBANK INVEST AD 11000 Beograd
Kralja Petra 19
3308-159
3281-233
Vladimir Garić www.kombankinvest.com
danilo.vuksanovic
@kombankinvest.com
4. RAIFFEISEN INVEST AD 11070 Novi Beograd
Đorđa Stanojevića 16
2207-777
2207-770
Rade Bjelobaba www.raiffeiseninvest.rs
rade.bjelobaba@raiffeiseninvest.rs
info@raiffeiseninvest.rs

16. oktobar 2017.


Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA