SPISAK BANAKA
KOJE SE BAVE FAKTORINGOM


RB FIRMA MESTO ADRESA DIREKTOR WEB
 1. AIK BANKA AD SRBIJA 11070 Novi Beograd
Bul.Mih.Pupina 115đ
Miljan Gospić www.aikbanka.rs
miljan.gospic@aikbanka.rs
 2. BANCA INTESA AD
- Sektor za faktoring
11070 Novi Beograd Milentija Popovića 7 B Staniša Rajić www.bancaitesa.rs stanisa.rajic@bancaintesa.rs
 3. EUROBANK AD 11000 Beograd
Vuka Karadžića 10
Predrag Nikolić www.eurobankefg.rs predrag.nikolic@eurobank.rs 
 4.  ERSTE BANKA AD NOVI SAD - Filijala GTC Beograd 11070 Novi Beograd
Milutina Milankovića 11 B
Petar Kasavica www.erstebank.rs
petar.kasavica@erstebank.rs
 5. HALK BANKA AD BEOGRAD 11070 Novi Beograd
Bulevar Milutina Milankovića 9ž   
Aleksandar Čalović www.halkbank.rs
aleksandar.calovic@halkbank.rs
 6. KOMERCIJALNA BANKA AD 11000 Beograd Svetogorska 42-44 Tatjana Šarenac www.kombank.com tatjana.sarenac@kombank.com
 7. OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD 21000 Novi Sad Bulevar Oslobođenja 80 Dušica Marjanac www.otpbanka.rs  dusica.marjanac@otpbanka.rs
 8. RAIFFEISEN BANKA AD
- Odeljenje za faktoring
11070 Novi Beograd Đorđa Stanojevića 16 Selma Tubić www.raiffeisenbank.rs
selma.tubic-hodzic@raiffeisenbank.rs
 9. SBERBANK Srbija AD 11070 Novi Beograd
Bulevar Mihaila Pupina 165g
Milan Sekulić www.sberbank.rs
milan.sekulic@sberbank.rs
  10. SOCIETE GENERALE BANK SERBIA AD
- Služba faktoringa
11070 Novi Beograd Bulevar Zorana Đinđića 50 A/B Rada Savić www.societegenerale.com  rada.savic@socgen.com
11. UNICREDIT BANKA AD 11000 Beograd Rajićeva 27-29 Slavica Mirković www.unicreditbank.rs slavica.mirkovic@unicreditgroup.rs
12. VTB BANKA AD BEOGRAD 11000 Beograd
Balkanska 2
Danijela Pajović www.vtbbanka.rs danijela.pajovic@vtbbanka.rs
13. CRÉDIT AGRICOLE SRBIJA 11070 Novi Beograd
Milentija Popovića 5a
Ivanka Nikolić Teodosijević www.creditagricole.rs
ivanka.teodosijevic@creditagricole.rs

7. oktobar 2016.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA