PODRŠKA RAZVOJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE U RS
 
 

 

USVOJEN PROGRAM MERA ZA PODSTICANJE RAZVOJA
POLJOPRIVREDNE PROZIVODNJE KREDITIRANJEM U 2009. GODINI.

Vlada Repbulike Srbije usvojila 13.03.2009. godine Uredbu o utvrđivanju programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne prozivodnje kreditiranjem u 2009. godini. Ovom Uredbom registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima u 2009. godini biće odobrena dva modela kreditiranja:

  1. subvencionisanje kamate kod kratkoročnog kreditiranja poljoprivrednih gazdinstava – samo fizičkih lica;
  2. dugoročno kreditiranje poljoprivredne i prehrambene proizvodnje i to poljoprivrednih gazdinstava - pravnih i fizičkih lica.

Krediti će se odobravati preko svih poslovnih banaka koje potpišu Ugovore sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

 

 
KRATKOROČNI KREDITI
 

Odobravaće se registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim licima, iz sredstava poslovnih banka. Krediti će se odobravati u dinarima u iznosu od 50.000 do 700.000 dinara. Rok vraćanja kredita je do 12 meseci bez valutne klauzule. Kamata koju plaća krajnji korisnik iznosi 5% za svo vreme trajanja kredita i plaća se zajedno sa glavnicom o roku dospeća. Ostatak kamate plaća Ministarstvo banci. Krediti se mogu koristiti namenski za kupovinu repromaterijala i drugih obrtnih sredstava uloženih u poljoprivrednu proizvodnju. 
Za subvencionisanje kamata po kratkoročnim kreditima, iz buđžeta je izdvojeno oko 600 miliona dinara a njihova realizacija,prema oceni ministra Saše Dragina, očekuje već za nekoliko dana.

 

 
  DUGOROČNI  KREDITI  

Odobravaće se registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, kako fizičkim tako i pravnim licima, prema novom modelu dugoročnog kreditiranja, kojim se ne sufinansiraju kamatne stope. Prema novom modelu, poslovna banka učestvuje u finansiranju sa 60% odobrenog kredita a Ministarstvo finansira 40% sredstava. Korisnik kredita plaća kamatu na sredstva poslovne banke , dok se na sredstva Ministarstva kamata ne plaća. Rok vraćanja ovih kredita je 5-8 godinana, nakon isteka grejs perioda, koji može biti od 1-3 godine, u zavisnosti od proizvodnje za koju se traži kredit. Sredstva banke se vraćaju u prve tri, odnosno pet godina otplatnog perioda, a sredstva Ministarstva u poslednje dve, odnosno tri godine. Dugoročni krediti se odobravaju u evrima a isplaćuju u dinarima po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan isplate i isto tako se vraćaju. Iznos odobrenog kredita može biti od 5.000 do 300.000 evra.


Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA