Jelena Ivanković
dipl. ekonomista
SEKRETAR UDRUŽENJA
e-mail: jsimic@kombeg.org.rs
telefon: (381 11) 2688 088

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA