S E K C I J A

Na sednici Udruženja građevinarstva i komunalne delatnosti Privredne komore Beograda, održanoj 29. januara 2003. godine, doneta je Odluka broj 12-164/1 kojom se obrazuje

SEKCIJA IZVOĐAČA ELEKTRO RADOVA U GRAĐEVINARSTVU BEOGRADA.

Zadaci Sekcije su da organizovano predstavlja interese svojih članova i to:

 1. materijalne interese
  • Usvajanjem i korišćenjem Normativa za elektroradove u građevinarstvu u izdanju GIP "Kulture" iz Beograda, kao jedinog zajedničkog važećeg normativa za obračun ovih radova
  • Usvajanjem i korišćenjem cena prosečnog norma-časa za određeni vremenski period, u skladu sa uslovima tržišta i uslovima rada
 2. ostale interese
  • normalne i otežane uslove rada
  • beneficirani radni staž
  • proširenje Sekcije i njenog uticaja.

Obrazovanjem Sekcije mogu se organizovano zastupati materijalni interesi, interesi na tržištu, interesi prilikom donošenja zakonske regulative itd.
Predsednik Odbora Sekcije izvođača elektro radova u građevinarstvu Beograda je:  Dragan Stašić, dipl. el. ing.


Udruženje građevinarstva i komunalne delatnosti

Info