KAKO RADITI U SR NEMAČKOJ PO SISTEMU DETAŠMANA?

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike
Beograd, Nemanjina 22-26
tel/faks: 3616-253; 3617-498; 3618-780
www.minrzs.sr.gov.yu
kabinet@minrzs.sr.gov.yu


VEĆE MOGUĆNOSTI ZA SARADNJU SA NEMAČKOM U OBLASTI GRAĐEVINARSTVA


9. februar 2005.

U saradnji sa Ministarstvom rada, zapošljavanja i socijalne politike Vlade Republike Srbije, gradski Sekretarijat za privredu je organizovao sastanak sa predstavnicima preduzeća iz oblasti građevinarstva, montaže i izolacije na kome su predočene mogućnosti korišćenja detašmana, odnosno zapošljavanja naših radnika po osnovu ugovora o izvođenju radova u SR Nemačkoj.

Savetnik ministra za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku Miloš Meljanac objasnio je da "detašman" podrazumeva poseban vid poslovne saradnje između preduzeća sa teritorije jedne države koja, na osnovu sklopljenog ugovora sa preduzećem iz druge države, izvodi radove u toj državi.

Naša zemlja koristi svega 30 odsto kvota utvrđenih detašmanom, što je veoma malo, ocenio je Meljanac i dodao da je do niskog stepena iskorišćenosti kvota došlo usled raskida ugovora naših preduzeća sa njihovim nemačkim partnerima zbog dešavanja koja su našu zemlju zahvatila poslednjih godina.

On je naglasio da detašman koji je naša zemlja potpisala sa Nemačkom podrazumeva mogućnost sklapanja ugovora o saradnji naših i nemačkih preduzeća iz oblasti građevinarstva, izolacije i montaže, a naši radnici u Nemačkoj mogu boraviti najduže dve godine.

Institucija koja je u Srbiji nadležna za sprovođenje sporazuma je Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, dok u Crnoj Gori tu funkciju obavlja Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Detašman omogućava ostvarivanje poslovne saradnje naših i nemačkih preduzeća na duži rok, sticanje novih stručnih znanja i iskustava, kao i povećanje broja zaposlenih radnika i obezbeđivanje njihove sigurnije egzistencije, zaključio je Meljanac.

Naša zemlja je prvi put potpisala sporazum o detašmanu sa Nemačkom 1989. godine. Taj dokument je usled ratnih prilika prekinut, da bi 2001. godine bio obnovljen

Šta je detašman (pdf)

Oglas za učešće u raspodeli kontingenta zapošljavanja u SR Nemačkoj (pdf)


Udruženje građevinarstva i komunalne delatnosti

Info