VAŽNE ADRESE


1. VLADA REPUBLIKE SRBIJE
MINISTARSTVO GRAĐEVINE, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE
Zorana Mihajlović, potpredsednik Vlade i ministar
Beograd, Nemanjina 22-26
telefon: 3614-652; факс: 3616- 521
www.mgu.gov.rs
2. SKUPŠTINA GRADA BEOGRADA
11000 Beograd, Dragoslava Jovanovića 2
centrala: 3229-678
www.beograd.rs

GRADSKA UPRAVA
 • 11000 Beograd, Trg Nikole Pašića 6
  tel: 3229-678
 • 11000 Beograd, 27. marta 43-45
  tel: 3227-241
 • 11000 Beograd, Tiršova 1
  tel: 2688-655
 • 11000 Beograd, Gosvolrdijeva 35
  tel: 3083-800
 • 11000 Beograd, Masarikova 5
  tel: 3616-211
 • 11000 Beograd, Mekenzijeva 31
  tel: 2453-142
SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I GRAĐEVINSKE POSLOVE
11000 Beograd, Kraljice Marije 1/VIII-X
tel: 7157-212

SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE I STAMBENE POSLOVE
11000 Beograd, Kraljice Marije 1/VIII-X
tel: 7157-278, 7157-277
3. JP DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
I IZGRADNJU BEOGRADA
11000 Beograd, Njegoševa 84
tel: 2449-494
fax: 3441-032
www.beoland.com
4. AGENCIJA ZA POSLOVNI PROSTOR GRADA BEOGRADA
11000 Beograd, Kraljice Marije 1/XIX
tel: 7157-006
fax: 7157-004

Udruženje građevinarstva i komunalne delatnosti

Info