GRUPACIJA ZA HEMIJSKU INDUSTRIJU2. april 2015.

OSNOVANA GRUPACIJA ZA HEMIJSKU INDUSTRIJU


U organizaciji Udruženja industrije Privredne komore Beograda, održana je konstitutivna sednica Grupacije za hemijsku industriju.  Osnovni cilj osnivanja Grupacije je povezivanje svih poslovnih subjekata koji imaju interes za ovakvom vrstom udruživanja i čija je delatnost vezana za hemijsku industriju. Predložen je plan rada i usvojeni su osnovni zadaci Grupacije. U tom cilju, predloženo je da Grupacija inicira, podstiče, pomaže i kordinira aktivnosti na ostvarivanju što povoljnijih uslova za razvoj, kao i da radi na zastupanju interesa članova kod nadležnih organa. Za predsednika Grupacije izabran je Stanoje Biočanin, generalni direktor firme Prva iskra namenska industrija, a za zamenika predsednika je izabran Dr Budimir Marijanović, tehnički direktor firme Centrohem. Zaključeno je da Grupacija uključi u svoj rad što veći broj privrednih subjekata, kao i da bude orjentisana sekcijski.


31. mart 2015.

SRBIJI  POTREBNA NOVA INDUSTRIJSKA POLITIKA

Srbija ima potencijale da prevaziđe ekonomske teškoće, ali neće biti lako jer nema čarobnog štapića, izjavio je danas  u Privrednoj komori beograda  profesor Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju,  Mihailo Crnobrnja.
U izlaganju o aktuelnoj ekonomskoj situaciji u Srbiji i Beogradu na sednici Odbora za industriju koja je prešla u interaktivnu raspravu na ovu temu sa privrednicima, Crnobrnja je rekao da on ne podržava insistiranje na stranim investicijama već da bi prioritetan državni projekat trebalo da bude podsticajni mehanizam za domaće investicije koje bi doprinele da se maksimalno iskoriste komparativne prednosti zemlje. Integracija sa Evropskom unijom trebalo bi da posluži kao sredstvo razvoja Srbije, a ne cilj, smatra Crnobrnja.


Udruženje industrije