GRUPACIJA ZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD, TEHNOLOŠKE INOVACIJE,
POSLOVNO-TEHNIČKE INKUBATORE, ISTRAŽIVANJE I PROJEKTOVANJE U PRIVREDI30. april 2015.

Osnovana Grupacija  za povezivanje privrede i nauke

U Privrednoj komori Beograda danas je osnovana Grupacija za naučno-istraživački rad, tehnološke inovacije, poslovno-tehničke inkubatore, istraživanje i projektovanje u privredi.
Za predsednika  Grupacije izabran je profesor dr Miodrag Mesarović, savetnik direktora kompanije Energoprojekt Entel, a za zamenika predsednika direktor Instituta Nikola Tesla, Dragan Kovačević.
Profesor Mesarević  rekao je da će glavne aktivnosti Grupacije  biti  usmerene na povezivanje nauke i privrede, zajedničko učešće u projektima i umrežavanje  kompanija i preduzetnika sa univerzitetima   u funkciji  boljeg zapošljavanja kapaciteta domaće industrije.
Dr Slobodan Korać, sekretar Udruženja industrije Privredne komore Beograda   u okviru koga je i Grupacija za naučno-istraživački rad, tehnološke inovacije, poslovno-tehničke inkubatore, istraživanje i projektovanje u privredi,  rekao je da se Privredna komora Beograda  organizuje da uđe u jedan potpuno novi sistem kako bi što više promenila postojeći odnos privrede, nauke i države. Sve je bilo zaustavljeno i začaureno i mi sada to počinjemo da menjamo. Osnivamo čitav niz grupacija i udruženja u okviru Komore koji će biti ta spona za promene, kazao je Korać.


31. mart 2015.

SRBIJI  POTREBNA NOVA INDUSTRIJSKA POLITIKA

Srbija ima potencijale da prevaziđe ekonomske teškoće, ali neće biti lako jer nema čarobnog štapića, izjavio je danas  u Privrednoj komori beograda  profesor Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju,  Mihailo Crnobrnja.
U izlaganju o aktuelnoj ekonomskoj situaciji u Srbiji i Beogradu na sednici Odbora za industriju koja je prešla u interaktivnu raspravu na ovu temu sa privrednicima, Crnobrnja je rekao da on ne podržava insistiranje na stranim investicijama već da bi prioritetan državni projekat trebalo da bude podsticajni mehanizam za domaće investicije koje bi doprinele da se maksimalno iskoriste komparativne prednosti zemlje. Integracija sa Evropskom unijom trebalo bi da posluži kao sredstvo razvoja Srbije, a ne cilj, smatra Crnobrnja.


Udruženje industrije