UDRUŽENJE SAOBRAĆAJA, TELEKOMUNIKACIJA I
INFORMATIČKE DELATNOSTI

IFORMATIČKA DELATNOST


Udruženje, kao asocijacija privrednika i organizacija iz domena informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT), svojim radom i aktivnostima ima za cilj da obezbedi:

 • za PRIVREDU BEOGRADA proizvode, servise i uslove za implementaciju i funkcionisanje savremene poslovne informatike, koju čine: informacioni sistemi i aplikacije, računarske mreže za efikasnu poslovnu komunikaciju i uspešno poslovanje i sistemi poslovne inteligencije za procese upravljanja i odlučivanja, management-a u skladu sa zahtevima savremenog tržišta domaćeg i svetskog;
 • za INFORMATIČARSKE FIRME, članice Privredne komore Beograda, UREĐEN I DOBAR PRIVREDNI AMBIJENT za uspešno poslovanje, kooperaciju i tržišnu konkurenciju, uspostavljanjem konstruktivne partnerske kooperacije i dijaloga privrednih subjekata i vladinih resora u procesima kreiranja i sprovođenja zakonske i podzakonske regulative od značaja za privrednike u oblasti IKT;
 • za DRŽAVU put u informaciono društvo i podršku za evropske reintegracije, aktivnim odnosom i neposrednim doprinosom privrednog ( «biznis») IKTsektora kompetentnim zalaganjem za vrednovanje prioriteta IKT i za definisanje i realizaciju podsticajnih mera u ovoj oblasti u našoj državi, kao u drugim zemljama u razvoju, a u skladu sa usvojenom «Nacionalnom strategijom razvoja informacionog društva» i e SEE AGENDOM + ( 2007 – 2012. ) i odgovarajuće mesto u Strategiji privrednog razvoja Srbije;
 • podsticaj razvoja visokih tehnologija.

Aktivnosti Udruženja:

 • Stvaranje privrednog ambijenta za poslovanje informatičkih preduzeća prvenstveno, aktivno učešće u kreiranju privredno-sistemskih propisa neophodnih u funkcionisanju informaciono-komunikacionih tehnologija 
 • Zastupanje interesa informatičkih preduzeća u strateškim dokumentima razvoja zemlje radi doprinosa koji ova oblast može dati zahvaljujući komparativno niskim investicijama, visokoj propulzivnost i brzom evoluiranju
 • Uticaj na sagledavanje potencijala i konkurentnosti proizvoda i usluga visokostručnih kadrova u IKT oblasti,  posebno u aplikativnom softveru, inženjering i konsalting uslugama
 • Organizovan rad i inicijative u oblasti edukacije za sve nivoe obrazovanja i permanentnog usavršavanja kako stručnjaka, tako i korisnika, a posebno menadžera
 • Uticaj na spregu projekata IS IKT i sistema kvaliteta i sistema zaštite životne sredine
 • Uticaj na razvoj IS u domenu podrške planiranja korporativnih resursa i upravljanja resursima znanja, osnove za uspešnost preduzeća budućnosti
 • Aktivan doprinos razvoju poslovnih komunikacija, kao preduslova i faktora poslovne uspešnosti i opstanka u sve zahtevnijim uslovima tržišne utakmice
 • Razvijanje odnosa saradnje i kooperativnosti u komorskom sistemu
 • Promocija i marketing proizvoda i usluga preduzeća iz domena IKT

Udruženje saobraćaja i telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

R E P I D I S