INFORMATIČKA DELATNOST


Dragan Ristović
savetnik
e-mail: dragan.ristovic@pks.rs
tel: (+381 11) 2645 333, 2641 474/120

 

Vesna Muhić
saradnik za odnose sa članovima
e-mail: vesna.muhic@pks.rs
tel: (+381 11) 2645 333, 2641 474/120

 


Udruženje saobraćaja i telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

R E P I D I S