ZAKONI I DRUGI PROPISI

  1. Zakon o telekomunikacijama 

  2. Zakon o elektronskom potpisu 
  3.  Zakon o fiskalnim kasama
  4.  Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

  5. Pravilnik o uslovima za pružanje Internet usluga i ostalih usluga prenosa podataka

  6. Zakon o autorskim i srodnim pravima

  7. Zakon o elektronskom dokumentu
  8. Pravilnik o uslovima za pružanje usluga prenosa govora korišćenjem Interneta

Udruženje saobraćaja i telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

R E P I D I S