KOORDINACIONI TIM PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA
ZA RAZVOJ ELEKTRONSKOG POSLOVANJA

(Odluka o obrazovanju Koordinacionog tima Privredne komore Beograda doneta na UO od 22.02.2007.g
i Odluka o imenovanju sastava Koordinacionog tima Privredne komore Beograda doneta 08.05.2007.g)

Struktura Koordinacionog tima: PREDSTAVNICI PRIVREDE IZ SVIH UDRUŽENJA, PRVENSTVENO SA ISKUSTVOM U OBLASTI ELEKTRONSKOG POSLOVANJA I INFORMACIONIH SISTEMA U FINANSIJSKOM I REALNOM SEKTORU I PROVAJDERA INFRASTRUKTURE, USLUGA I SERVISA, KAO I PREDSTAVNICI INSTITUCIJA.

Rb IME I PREZIME PREDUZEĆE / INSTITUCIJA ADRESA UDRUŽENJE Tel/Fax E-mail
1. Goran Takač e-dućan Bul. Despota Stefana 11
11000 Beograd
TRGOVINE 324-1646
063/843-4056
g.takatch@e-ducan.com 
2. Aleksandar Drakulić Most Marketing centar (knjigainfo) Terazije 12/2
11000 Beograd
TRGOVINE 064/283-1283 knjizara@eunet.rs
3. Milan Stanković IMS Egalite Rableova 24
11000 Beograd
TRGOVINE 304-7098 milan.stankovic@sveza
4. Dr Milan Marković Banca Intesa Milutina Milankovića 1c
11070 Novi Beograd
INFORMATIKE 377-0187
064/811-1636
Milan.markovic@
bancaintesabeograd.com
 
5. Mihajlo Radić Agrobanka Sremska 3-5
11000 Beograd
INFORMATIKE 202-1130
062/800-1384
mihajlo.radic@
agrobanka.rs
6. Snežana Batev Dunav osiguranje Ustanička 128
11000 Beograd
INFORMATIKE 347-0122
304-5091
063/223-985
sbatev@dunav.com
7. Dubravka Komanović Gradski sekretarijat za saobraćaj 27. marta
11000 Beograd
INFORMATIKE 334-6705
064/261-0629
dubravka.komanovic@
beograd.gov.rs
8. Mr Radovan Cvetković Telekom Srbija Bulevar Umetnosti 16 a
11070 Novi Beograd
INFORMATIKE 311-6571
311-6572
064/610-6026
cvele@telekom.rs
9. Dejan Panić TeleGroup Svetozara Miletića 9 a
11000 Beograd
INFORMATIKE 308-1915
308-1991
065/308-1915
dejan.panic@
telegroup-ltd.com
10. Mr Dragan Spasić CePP JPTT Srbije Katićeva 14-18
11000 Beograd
INFORMATIKE 360-7896
365-1412
064/611-3352
dspasic@ptt.rs
11. Mr Darinka Ivaneža YUBC Systems A.D. Dimitrije Tucovića 6
11000 Beograd
INFORMATIKE 308-3300
064/828-3302
dara@yubc.net
12. Dejan Mitrović Informatika Jevrejska 32
11000 Beograd
INFORMATIKE 321-3364
lok.364
mitrovic@informatika.com
13. Dr Stanislav Polić Visoka škola za računovodstveno i berzansko poslovanje Imotska 1
11000 Beograd
INFORMATIKE 064/883-2225 srp567@gmail.com
14. Branislav Dobrosavljević Agencija za privredne registre Trg Nikole Pašića 5/IV
11000 Beograd
INFORMATIKE 333-1430  064/883-1407 bdobrosavljevic@
apr.gov.rs
15. Dušan Bogdanović DIPOS Serdar Jola 17 
11000 Beograd
INFORMATIKE 011/367-0470 063/249-734 dusan.bogdanovic@
dipos.rs
16. Srđan Dželebdžić Pexim Cardinfo Bul. Mihaila  Pupina 10B/2
11070 Novi Beograd
INFORMATIKE 212-0811 011/311-8962 srdjan.dzelebdzic@
peximcardinfo.com
17. Sanja Nicović AIK Banka AD Niš filijala Beograd Sremska 6
110000 Beograd
FINANSIJSKIH ORGANIZACIJA 202-9004 202-9022 snicovic@aikbanka.rs 
18. dr Radojko Miladinović Beogradska berza Omladinskih brigada 1
PO Box 50
11070 Beograd
FINANSIJSKIH
ORGANIZACIJA
063/326-743 radojko.miladinovic@
belex.rs
19. Senka Maksimović NMC - Amadeus Bulevar Umetnosti 16 b
11050 Beograd
TURIZMA I
UGOSTITELJSTVA
214-6505 313-0192 063/393-141 smaksimovic@
rs.amadeus.com
20. Rodoljub Čučulović CONTINENTAL - Beograd Zvečanska 54/8
11000 Beograd
TURIZMA I
UGOSTITELJSTVA
369-0016
063/212-851
rodoljub-cuculovic@yahoo.com
21. Miljan Baćović Transportšped Omladinskih brigada 18
11070 Novi Beograd
SAOBRAĆAJA I TELEKOMUNIKAC. 318-5729
064/822-0002
miljan.bacovic@
transportsped.co.rs
22. Dragan Stašić Beogradmontaža Kosovska 39/III
11000 Beograd
GRAĐEVINARSTAVA I KOMUNALNE DELATNOSTI 324-9121
063/712-3087
bgmont@eunet.rs
23. Momir Lazić Klas Južni bulevar 112
11000 Beograd
POLJOPRIVREDE 244-7622
064/823-2600
moma@klasad.com
24. Darko Gladović Network CO Velizara Kosanovića 2
11000 Beograd
TELEKOMUNIKACIJA 204-0900 office@network.rs
darko.gladovic@
network.rs

Udruženje saobraćaja i telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

R E P I D I S