PREGLED AKTIVNOSTI KOORDINACIONOG TIMA
PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA ZA RAZVOJ ELEKTRONSKOG POSLOVANJA

datum

aktivnost

prisutni

27.novembar 2008.

Pripremni sastanak Stručni tim za e-poslovanje u turizmu i ugostiteljstvu ST6; sastanak za organizaciju i planiranje rada i pripremu predloga članova tima

R.Čučulović, S.Maksimović, V.Pudar

15.novembar 2008.
i dalje

Radna grupa Privredne komore Srbije sa predstavnicima iz Privredne komore Beograda - rad u vezi Predloga zakona o e-trgovini - Stručni tim za propise i strategiju ST1

S.Batev, D.Komanović, Z.Ševarac, V.Pudar

11-12.novembar 2008.

Proučavanje predloga zakona o e-trgovini - Stručni tim za propise i strategiju ST1, Stručni tim za e-trgovinu ST5
tekst zakona možete preuzet sa: www.parlament.sr.gov.yu/content/cir/akta/predzakoni.asp

D.Komanović, S.Batev, G.Takač, Z.Ševarac, D.Brajović, P.Stolica, V.Pudar, D.Ristović

06.novembar 2008.

Radni sastanak: Razmatranje prve radne verzije Zakona o e-dokumentu sa članom radne grupe u Ministarstvu za telekomunikacije i informatičko društvo - Jelena Ševarac - Stručni tim za propise i strategiju ST1

J.Ševarac, Z.Ševarac, V.Pudar, D.Ristović

09. jul 2008.
Radni sastanak Stručnog tima za propise i strategiju ST1:
koncipiran pristup organizaciji Okruglog stola na temu inicijative za eSEE Agenda+
D.Komanović, D.Bogdanović, V.Pudar, D.Ristović
04. jul 2008.
Konsultativni radni sastanak Stručnog tima za propise i strategiju ST1:
Urađena analiza eSEE Agenda+ i izveštaja Ministarstva za TID od strane stručnjaka Udruženja. Na osnovu analize održan sastanak u cilju pripreme Okruglog stola na temu 'Inicijativa i perspektiva za realizaciju u Srbiji eSEE Agenda+ za ID'
D.Komanović, V.Pudar, D.Ristović
17. jun 2008.
Radni sastanak Stručnog tima za e-banking ST4:
1) rad Stručnog tima na realizaciji organizacije Okruglog stola ''Doprinos razvoja i optimizacije bankarskog softvera kvalitetu i efikasnosti rada banke i visokom nivou i pouzdanosti usluga klijentima"
S.Batev, M.Radić, J.Simić, D.Ristović
27. februar 2008.

Sastanak Strucnog tima za infrastrukturu ST3

  1. pregled stanja informaciono-komunikacione infrastrukture
  2. plan aktivnosti ST3 na razvoju IKT infrastrukture u 2008. godini
S.Batev, B.Dobrosavljević, D.Spasić, Ž.Milisavljević, D.Levaja, D.Jeremić, Đ.Radović, Lj.Ožegović, R.Cvetković, Z.Milićević, V.Pudar, D.Ristović

24. oktobar 2007.

Radni sastanak: Razmatranje Pednacrta zakona o elektronskoj trgovini

Članovi radne grupe pri Ministarstvu trgovine za izradu Zakona o elektronskoj trgovini: S.Batev, A.Birovljev i članovi Koordinacionog tima Privredne komore Beograda za razvoj elektronskog poslovanja i firme koje se bave elektronskom trgovinom

27.septembar 2007.

Zajednička sednica Koordinacionog tima za razvoj elektronskog poslovanja Privredne komore Beograda, Odbora Udruženja finansijskih organizacija i Odbora Udruženja informatičke delatnosti

  1. Kvalifikovani elektronski potpis kao preduslov za puno sprovođenje Zakona o registraciji privrednih subjekata – Branislav Dobrosavljević, Agencija za privredne registre
  2. Značaj formiranja i rada Sertifikacionog tela za implementaciju digitalnog elektronskog potpisa – Miroslav Veličković, CePP – JP PTT
  3. Unapređenje i razvoj primene e-bankinga – Mihajlo Radić, Agrobanka
  4. Uloga i značaj Internet Payment Gateway-a u nacionalnom platnom sistemu DinaCard – Aleksandar Kočević, Advanced Payment Network
  5. Aktuelni trendovi u vezi sa platnim karticama i plaćanjem preko Interenta, Miloš Nedeljković, Banca Inte

INFOFEST 2007, Budva

04. septembar 2007.

Sastanak Koordinacionog tima - rukovodilac Koordinacionog tima, rukovodioci i zamenici rukovodioca stručnih timova

S.Batev, M.Đermanović, D.Komanović, S.Polić, D.Ivaneža, B.Dobrosavljević, R.Cvetković, M.Radić, S.Nicović, A.Birovljev, A.Drakulić, J.Mrdaković, R.Čučulović, V.Batalov, M.Lazić, B.Rakić, M.Baćović, V.Pudar, P.Stolica, D.Ristović

30. avgust 2007.

Sastanak Stručnog tima za e-banking ST4

S.Batev, M.Radić, Z.Jegdić, J.Simić, V.Pudar, D.Ristović

27. avgust 2007.

Pripremni sastanak Stručnog tima za e-banking ST4

S.Batev, M.Radić, S.Dželebdžić, V.Pudar, D.Ristović

22. avgust 2007.

Sastanak Stručnog tima za infrastrukturu ST3

S.Batev, B.Dobrosavljević, D.Spasić, Ž.Milisavljević, M.Tomanović, D.Ristović

14. avgust 2007.

Pripremni sastanak Stručnog tima za infrastrukturu ST3

B.Dobrosavljević, D.Spasić, V.Pudar, D.Ristović

12. jul 2007.

Sastanak Stručnog za propise i strategiju ST1

S.Batev, M.Đermanović, D.Komanović, M.Marković, T.Hašimbegović, D.Levaja, Z.Gluhović, M.Tomanović

03. jul 2007.

Sastanak Stručnog tima za standarde ST2

 

02. jul 2007.

Sastanak Stručnog tima za e-trgovinu ST5

G.Takač, A.Drakulić, I.Radinović, A.Birovljev

25. jun 2007.

Sastanak Koordinacionog tima - rukovodilac Koordinacionog tima i rukovodioci stručnih timova imenovani za zamenike rukovodioca Koordinacionog tima

S.Batev, G.Takač, M.Radić, S.Polić, D.Ristović

19. jun 2007.

Konstitutivna sednica Koordinacionog tima Privredne komore Beograda za razvoj elektronskog poslovanja

 

08. maj 2007.

Sednica Upravnog odbora Privredne komore Beograda, UO PK Beograda donosi odluku o imenovanju članova Koordinacinog tima Privredne komore Beograda za razvoj elektronskog poslovanja

 

22. februar 2007.

Sednica Upravnog odbora Privredne komore Beograda; UO PK Beograda donosi Mere za uspešnu realizaciju e-poslovanja i odluku o obrazovanju Koordinacinog tima Privredne komore Beograda za razvoj elektronskog poslovanja

 

Udruženje saobraćaja i telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

R E P I D I S