RADNA TELA KOORDINACIONOG TIMA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA
ZA RAZVOJ ELEKTRONSKOG POSLOVANJA STRUČNI TIMOVI

 


1. PROPISI I STRATEGIJA
 

1.ruk

Dušan Bogdanović

DIPOS

dusan.bogdanovic@dipos.rs 

2.zam

Dubravka Komanović

Gradski sekretarijat za saobraćaj

dubravka.komanovic@beograd.gov.rs 

3.

Snežana Batev

Dunav osiguranje

sbatev@dunav.com 

4.

mr Milan Marković

Banca Intesa

Milan.markovic@bancaintesabeograd.com

5.

Tarik Hašimbegović

Poreska uprava  Stari Grad

pusgrad@infosky.net

6.

Dejan Levaja

Network Security

dejan.levaja@netset.rs

 

2. STANDARDI

1.ruk

dr Stanislav Polić

ICTT

srp567@gmail.com 

2.zam

mr Darinka Ivaneža

YUBC Systems

dara@yubc.net 

3.

Dejan Mitrović

Informatika

dejan.mitrovic@informatika.com 

4.

Slobodan Trifković

Zavod za intelektualnu svojinu

trifkov@rcub.bg.ac.rs 

5.

Zoran Škobić

Savez računovođa i revizora Srbije

skobicz@srrs.rs 

 

3. INFRASTRUKTURA

1.ruk

Branislav Dobrosavljević

Agencija za privredne registre

bdobrosavljevic@apr.gov.rs 

2.zam

mr Radovan Cvetković

Telekom Srbija

cvele@telekom.rs 

3.

Dejan Panić

TeleGroup

dejan.panic@telegroup-ltd.com 

4.

mr Dragan Spasić

CePP JPTT Srbije

dspasic@ptt.rs 

5.

dr Radojko Miladinović

Beogradska berza

radojko.miladinovic@belex.rs 

6.

Darko Gladović

Network CO

darko.gladovic@network.rs 

7.

Žarko Milisavljević

Telenor

zarko.milisavljevic@telenor.rs

 

4. e-banking

1.ruk

Mihajlo Radić

Agrobanka

mihajlo.radic@agrobanka.rs

2.zam

Sanja Nicović

AIK Banka AD Niš
filijala Beograd

snicovic@aikbanka.rs 

3.

Srđan Dželebdžić

Pexim Cardinfo

srdjan.dzelebdzic@peximcardinfo.com

4.

Zlatko Jegdić

SAGA

zlatko.jegdic@saga.rs

 

5. e-trgovina

1.ruk

Goran Takač

E-dućan

g.takatch@e-ducan.com

2.zam

Aleksandar Drakulić

Most Marketing centar

knjizara@eunet.rs

3.

Igor Radinović

IMS Egalite

igor.radinovic@svezakucu.rs

 

6. e-poslovanje u turizmu i ugostiteljstvu

1.ruk

Senka Maksimović

NMC – Amadeus

smaksimovic@rs.amadeus.com 

2.zam

Rodoljub Čučulović

Continental – Beograd

rodoljub_cuculovic@yahoo.com

 

7. e-poslovanje u građevinarstvu

1.ruk

Dragan Stašić

Beogradmontaža

bgmont@eunet.rs 

2.zam

Vladimir Batalov

Energodata

v.batalov@energodata.rs

 

8. e-poslovanje u poljoprivredi

1.ruk

Momir Lazić

Klas

moma@klasad.com

2.zam

Branislav Rakić

Žitozajednica

branislavrakiczitoz@eunet.rs 

 

9. e-poslovanje u saobraćaju

1.ruk

Miljan Baćović

Transportšped

miljan.bacovic@transportsped.co.rsOrganizacija stručnih timova usvojena na konstitutivnoj sednici od 19.juna 2007.


Udruženje saobraćaja i telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

R E P I D I S