REALIZACIJA PROLEĆNE SETVE 2009. GODINE NA PODRUČJU BEOGRADARed. br. Kultura Privredni subjekti Zemljoradnička gazdinstva Ukupn
2008
ha
2009
 ha
Indeks
09/08
2008
ha
2009
 ha
Indeks
09/08
2008
ha
2009
 ha
Indeks
09/08
1. Kukuruz merkantilni 5.809 5.291 91 51.564 57.188 111 57.373 62.479 109
2. Kukuruz semenski 930 837 90 - - - 930 837 90
3. Ječam jari 72 95 132 1.880 1.960 104 1.952 2.055 105
4. Ostala jara žita 248 125 50 2.820 2.720 96 3.068 2.845 93
5. Šećerna repa 1.470 1.369 93 138 - - 1.608 1.369 85
6. Suncokret 881 659 75 809 775 96 1.690 1.434 85
7. Soja 3.018 3.015 100 1.042 1.040 100 4.060 4.055 100
8. Povrće ukupno 281 290 103 22.117 22.560 102 22.398 22.850 102
9. Krmno bilje 5.448 5.586 103 9.856 8.710 88 15.304 14.29  
Ukupna prolećna setva 18.157 17.267 95 90.226 94.953 105 108.383 112.220 104

 Udruženje poljoprivrede i prehrambene industrije

Zadružni savez

Sekcija

Info

Projekat "Kačerski med"

Projekat Agro info punktovi