UREDBA  O KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA TOV JUNADI U 2008. GODINI
(Službeni glasnik Republike Srbije br. 21/08)

 

Poznata u javnosti kao „90 evra po biku“ ova uredba je usvojena po drugi put. Uviđajući nedostatke prošlogodišnje uredbe, koja je usvojena kao novi oblik direktnog davanja iz agrarnog  budžeta, ove godine je uredba usvojena u nešto izmenjenom obliku – u korist primarnih poljoprivrednihproizvođača – stočara. Ovom uredbom su uređeni uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za tov junadi domaćeg šarenog govečeta u tipu simentalca, simentalske rase i ostalih rasa, telesne mase iznad 160 kilograma.

Kako se ostvaruje pravo na korišćenje podsticajnih sredstava?

Korisnici ostvaruju pravo na podsticaj ako je tovno grlo proizvedeno u sopstvenom zapatu ili kupljeno a provešće u tovu, na gazdinstvu korisnika, najmanje 180 dana i namenjeno je proizvodnji mesa.

Ko ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za tov junadi?

Imaju pravna i fizička lica, nosioci gazdinstava: koja su upisana u Registar; koja su prijavila vrstu i brojno stanje stočnog fonda zaključno sa 31. martom 2008. godine i koja su vlasnici grla u tovu za koja podnose zahtev.

Iznos podsticajnih sredstava?

Sredstva se utvrđuju po grlu u tovu u iznosu od 7000 dinara za grlo domaćeg šarenog govečeta u tipu simentalca i simentalske rase i 3000 dinara za grlo ostalih rasa. Podsticaji se ostvaruju jednom za period trajanja tova po grlu i to u toku trajanja tova. Korisnici ostvaruju pravo na podsticaj za najmanje tri a najviše sto grla u tovu po registrovanom gazdinstvu.

Potrebna dokumentacija?

Čitko  - štampanim slovima popunjen zahtev na obrascu „Zahtev za podsticajna sredstva za tov junadi za 2008. godinu“ (Obrazac se nalazi u informatoru i ima dve strane). Uz zahtev se podnosi: Kopija legitimacije poljoprivrednog gazdinstva za fizička lica odnosno kopija potvrde o upisu u Registar za pravna lica i overena kopija pasoša za grla za koja se podnosi zahtev.

Gde i do kada podneti dokumentaciju?

Dokumentacija se dostavlja lično ili putem pošte Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Nemanjina 22-26, Beograd) najkasnije do 31. maja 2008. godine.

NAPOMENA!

Overu kopije pasoša može da izvrši i ovlašćeno lice (veterinarski  inspektor) uz obavezu korisnika da mu na uvid stavi i original pasoša za grla za koja podnosi zahtev.

Korisnici su dužni da u periodu od dve godine, od dana podnošenja dokumentacije, čuvaju kopije pasoša za sva grla navedena u zahtevu. U istom periodu su dužni da kopije pasoša stave na uvid poljoprivrednom inspektoru radi obavljanja inspekcijskog nadzora.

Udruženje poljoprivrede i prehrambene industrije

Zadružni savez

Sekcija

Info

Projekat "Kačerski med"

Projekat Agro info punktovi