UREDBA O KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA UNAPREĐENJE VOĆARSKE I VINOGRADARSKE PROIZVODNJE ZA 2008. GODINU
(Službeni glasnik Republike Srbije br. 26/08)


Potreba za većim iskorakom u unapređenju voćarske i vinogradarske proizvodnje u Srbiji uslovila je donošenje ove uredbe kojom se uređuju uslovi i način korišćenja  sredstava za podizanje novih matičnih zasada voća, vinove loze i hmelja kao i za eradikaciju zaraženih, matičnih i proizvodnih, zasada voća i vinove loze.

Šta se smatra podizanjem matičnih zasada i eradikacijom?

Smatra se podizanje zasada sadnicama osnovne kategorije koje su dobijene iz uspostavljene sertifikacione šeme od predosnovnog sadnog materijala. Eradikacijom se smatra mehaničko krčenje  i uklanjanje zaraženih i zapuštenih matičnih i proizvodnih zasada: pojedinih koštičavih voćnih vrsta koji su mogući izvor šarke šljive; zasada pojedinih jabučastih voćnih vrsta koji su mogući izvor bakteriozne plamenjače kao i zasada vinove loze koji su mogući izvor zlatastog žutila vinove loze.

Ko ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava?

Za projekat podizanja matičnog zasada pravo imaju proizvođači sadnog materijala koji su upisani u Registar gazdinstva i Registar proizvođača sadnog materijala i koji su podigli matične zasade u jesen 2007. godine ili ih podižu u proleće 2008. godine. Pravo za projekat eradikacije imaju: Zemljoradničke zadruge (ako su upisane u Registar gazdinstava i ako se bave voćarskom odnosno vinogradarskom proizvodnjom): udruženja građana (ako su upisana u odgovarajući  Registar i ako se bave voćarskom odnosno vinogradarskom proizvodnjom); naučnoistraživačke organizacije (ako su upisane u odgovarajući Registar i ako se bave naučnoistraživačkim radom u oblasti voćarske odnosno vinogradarske proizvodnje) kao i privredna društva i preduzetnici (ako su upisani u Registar gazdinstava i registrovani kod Agencije za privredne registre za obavljanje voćarske odnosno vinogradarske proizvodnje). 

Koliki je iznos sredstava za podizanje matičnih zasada?

Ako korisnici podižu matične zasade na površini od 0,1 do 2 hektara po voćnoj vrsti, vinovoj lozi odnosno hmelju i ako je primljeno najmanje 90% zasađenih, zdravstveno i sortno ispravnih, sadnica, ostvaruju pravo na sredstva u sledećim iznosima:


BILJNA KULTURA Po sadnici za sortimentski matični zasad (din./kom.) Po sadnici za matični zasad podloga (din./kom.)
jabuka 800 120
kruška 1200 120
dunja 1000 120
šljiva 800 120
breskva/nektarina 700 120
kajsija 1000 120
trešnja 1000 120
višnja 700 120
orah 1600 120
leska 1300 120
badem 1000 120
vinova loza 1000 60
hmelj 1000 60
ostale vrste (drvenaste) 600 120
malina 25 -
kupina 100 -
jagoda 50 -
borovnica 400 -
ribizla/ogrozd 150 50
ostale vrste (jagodaste) 100 50Korisnici imaju pravo na dodatna podsticajna sredstva od 20% od vrednosti  po sednici, za zaštićene sorte odnosno klonove odnosno podloge.

Koliki je iznos sredstava za eradikaciju?

Sredstva se ostvaruju po osnovu broja iskrčenih stabala i to u iznosu od 200 dinara po stablu za zasade jabuke, kruške, dunje, šljive, breskve i kajsije. Za vinovu lozu se ostvaruju sredstva u iznosu od 80000 dinara po hektaru zasada čija gustina sadnje nije manja od 3000 loznih kalemova po hektaru.

NAPOMENA!

Podsticajna sredstva raspodeljuju se konkursom koji raspisuje Ministarstvo a ispunjenost uslova za dodelu sredstava utvrđuje komisija koju obrazuje ministar.


Udruženje poljoprivrede i prehrambene industrije

Zadružni savez

Sekcija

Info

Projekat "Kačerski med"

Projekat Agro info punktovi