UREDBA O KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH  PROIZVODNIH ZASADA VOĆA ZA 2008. GODINU
(Službeni glasnik Republike Srbije br. 23/08)


Ko ima pravo na podsticajna sredstva?

Pravo imaju pravna i fizička lica i preduzetnici (korisnici) upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Kako se ostvaruje pravo na korišćenje podsticajnih sredstava i koliki je njihov iznos?

Pravo se ostvaruje podizanjem proizvodnih zasada (jabučastog, koštičavog, jezgrastog i jagodastog voća) na površini od 0,2 do 10 hektara po voćnoj vrsti pojedinačno, sa odgovarajućim brojem sadnica po hektaru:

Voćna vrsta Minimalni broj sadnica
po hektaru
Podsticaj po sadnici standardne gategorije i standardne SA
kategorija (din./kom.)
Podsticaj po sadnici
sertifikovane kategorije
(din./kom.)
jabuka 1200 100 200
kruška na vegetativnoj podlozi 1200 150 300
kruška na generativnoj podlozi 800 120 250
šljiva  na vegetativnoj podlozi 1000 150 300
šljiva na generativnoj podlozi 400 120 250
breskva 800 120 250
nektarina 800 120 250
kajsija bez posrednika 400 150 300
kajsija sa posrednikom 400 250 500
trešnja na vegetativnoj podlozi 500 150 300
trešnja na generativnoj podlozi 400 120 250
višnja kalemljena 600 120 240
višnja oblačinska 1000 60 120
dunja 600 150 300
orah kalemljeni 90 1200 -
leska kalemljena 400 800 -
leska izdanak 400 250 -
badem 400 100 200
ostale voćne vrste 400 60 200
  (din./ha)
malina (remontantna) 6500 125000 250000
malina (jednorodna) 10000 125000 300000
kupina 2200 125000 250000
borovnica 2200 600000 -
ribizla/ogrozd 2000 125000 250000
jagoda 40000 300000 600000
jagoda (zenga) 30000 200000 400000

Korisnici stiču pravo na podsticaj ako je primljeno najmanje 90% zasađenih sadnica i ako su zdravstveno i sortno ispravne što utvrđuje zapisnikom poljoprivredni inspektor (najkasnije  do 31. jula 2008. godine odnosno za letnju sadnju jagode do 31. avgusta 2008.).

Šta je potrebno od dokumentacije?

Čitko popunjen zahtev na obrascu „Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada voća za 2008. godinu“ (obrazac se nalazi u informatoru).

Gde i do kada se podnosi dokumentacija?

Podnosi se u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Nemanjina 22-26, Beograd) do 30. aprila 2008. godine.

NAPOMENA!

Korisnici koji podižu zasag jagode moraju postaviti foliju i sistem za navodnjavanje zasada osim za zasad sorte Zenga Zengana. Za zasade jagode sa vertikalnom tehnologijom gajenja korisnici nemaju pravo korišćenja podsticaja.


Udruženje poljoprivrede i prehrambene industrije

Zadružni savez

Sekcija

Info

Projekat "Kačerski med"

Projekat Agro info punktovi