UREDBA O RASPODELI I KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU  RAZVOJU ORGANSKE PROIZVODNJE ZA 2008. GODINU
(Službeni glasnik Republike Srbije br.23/08.)


Organska proizvodnja predstavlja celovit sistem proizvodnje koji objedinjuje dobru poljoprivrednu praksu, visok stepen biološke raznolikosti, očuvanje prirodnih resursa, primenu visokih standarda, dobrobit životinja i korišćenje prirodnih supstanci u proizvodnji.

Ko ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava?

Imaju fizička lica, pravna lica, zemljoradničke zadruge i crkve odnosno manastiri pod uslovom: Da su upisana u odgvovarajuće registre; da su prijavila proizvodnju i površine pod kulturama kao i vrstu i brojno stanje stočnog fonda; da su izmirila  obaveze po osnovu odobrenih podsticajnih sredstava za unapređenje sela u 2004.2005. i 2006. godini; da imaju zaključen ugovor sa pravnim licem koje izdaje sertifikat odnosno resertifikat za organske proizvode i da su za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini zaključila ugovor o zakupu na period od najmanje šest godina.

Koliki je iznos podsticajnih sredstava?

Za period konverzije (prevođenja) u organsku biljnu proizvodnju iznos je 8000 dinara po hektaru za ratarsku proizvodnju odnosno 12000 dinara po hektaru za voćarsku, vinogradarsku i povrtarsku proizvodnju. Za period konverzije u organsku stočarsku proizvodnju iznos je 8000 dinara po grlu krupne stoke, 1600 dinara po grlu sitne stoke, 80 dinara po jedinki živine odnosno 1500 dinara po pčelinjoj košnici. Ukupan iznos sredstava po korisniku ne može biti veći od 400000 dinara.

Koja je dokumentacija potrebna?

Čitko popunjen zahtev na obrascu „Zahtev za korišćenje sredstava Za podsticaj razvoja organske proizvodnje u 2008. godini“  (obrazac se nalazi u informatoru). Uz zahtev je potrebno: Kopija legitimacije poljoprivrednog gazdinstva odnosno potvrde o upisu u odgovorajući Registar; overena kopija izveštaja stručnog lica o stanju na proizvodnoj jedinici koja je u konverziji kao i overena kopija dokaza o osnovu korišćenja zemljišta (vlasnički list, ugovor o zakupu i dr.).

Gde i do kada podneti dokumentaciju?

Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Nemanjina 22-26, Beograd) najkasnije do 31. maja 2008. godine.

NAPOMENA! 

Zapisnik poljoprivrednog inspektora o izvršenom pregledu proizvodnje je osnov za isplatu sredstava.

Udruženje poljoprivrede i prehrambene industrije

Zadružni savez

Sekcija

Info

Projekat "Kačerski med"

Projekat Agro info punktovi