ZAKON O CARINSKOJ TARIFI
(Sl. glasnik Republike Srbije br.62/05)

 

STUPIO NA SNAGU 26.07.2005 GODINE

Novi zakon nije doneo nove carinske stope za poljoprivredu i prehrambenu industriju, osim sporadično za nekolicinu proizvoda. Carinske stope su usklađene sa kombinovanom tarifom EU, pre svega u pogledu nomenklature ugrađivanja promena HS nomenklature 2000/2002, kao i usklađivanje carinskih stopa u vezi sa izmenom Akcionog plana i primenom “dvostrukog koloseka”.

Harmonizacija normativne regulative u oblasti carinske tarife bila je nužna zbog spoljnotrgovinske razmene sa EU, pridruživanja EU i kompatibilnosti nacionalne carinske tarife sa tarifama zemalja članica STO.

Povećane su stope carine za svega 142 od ukupno 10.268 tarifnih pozicija, i to za robe iz sledećih grana, odnosno oblasti privrede: poljoprivreda, industrija kože, industrija nameštaja, industrija električnih aparata za domaćinstvo i dr.

Snižene su stope carina za 164 tarifne pozicije za proizvode koji predstavljaju značajne sirovine, odnosno poluproizvode koji se ne proizvode u zemlji i za inpute u granama koje su izvozno orijentisane i granama za čijim proizvodima postoji domaća potražnja.

Iz oblasti poljoprivrede povećane su carinske stope za sledeće proizvode:

Smanjenje carinskih stopa usledilo je za:

Jestivo brašno i prah od mesa, sa 5% na 20%
Salata, dve tarifne pozicije, sa 10 na 15%
Kajsije, smrznute, sa 10 na 15%
Braskve, smrznute, sa 10 na 15%
Suvo voće, četiri pozicije, sa 5 na 10%
Paprika suva, tri pozicije, sa 15 na 20%
Hmelj , dve pozicije, sa 5% na 10%
Seme šećerne repe, sa 5% na 10%
Čokolade, dve pozicije, sa 25% na 30%
Hleb hruskavi (krisp), sa 10% na 25%
Medenjaci i sl., tri pozicije, sa 10% na 25%
Dvopek, dve pozicije, sa 20% na 25%
Sokovi, tri pozicije, sa 5 % na 20%
Kvasac pekarski, sa 15% na 20 %

Slatke pomorandže, sa 15% na 5%
Ostale pomorandže, sa 15% na 10%
Mandarine, pet tar.stavki, sa 20% na 5%
Ječam, pivarski, sa 30% na 20%
Maslinovo ulje, sa 30% na 5%

Prosečna nominalna stopa carine za poljoprivredu (1-24 glave CT) iznosila je 15,69 %, a sada iznosi 15,92%. Ostali vidovi uvozne zaštite – prelevmani i sezonske carine nisu promenjene, tako da ukupna carinska zaštita za poljoprivredu, u proseku, iznosi oko 21 %.


Udruženje poljoprivrede i prehrambene industrije

Zadružni savez

Sekcija

Info

Projekat "Kačerski med"

Projekat Agro info punktovi