UREDBA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REGRESIRANJE  REPROMATERIJALA ZA PROIZVODNJU RATARSKIH I POVRTARSKIH KULTURA U 2008. GODINI
(Službeni glasnik Republike Srbije br. 29/08)

 

Prošle godine je ova uredba, po prvi put, zaživela kao potpuno nov oblik direktnog davanja primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u Srbiji. Postala je poznata kao „100 evra po hektaru“. Već u ovoj, 2008. godini, regres je 10.000,00 dinara po hektaru. Želja je da ovo direktno davanje bude dugovečno i još veće.

Ko ima pravo na regres?

Imaju fizička i pravna lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstva pod uslovom da su do 31. marta 2008. godine prijavila proizvodnju i površine pod ratarskim i povrtarskim kulturama.

Koliki je iznos regresa?

Za površine do 100 hektara regres iznosi 10.000,00 dinara po hektaru (4000 din./ha za dizel gorivo odnosno evrodizel, 3.500din./ha za mineralno đubrivo i 2.500 din./ha za deklarisano seme).

Kako se ostvaruje pravo na regres?

Podnošenjem zahteva (obrasca), u dva primerka, Upravi za trezor prema mestu upisa poljoprivrednog gazdinstva u Registar. Zahtev sadrži:

  • Ime i prezime, adresu stanovanja, JMBG (za fizička lica) odnosno naziv, sedište i PIB (za pravna lica);
  • Broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG);
  • Naziv ratarskih odnosno povrtarskih kultura i površine pod njima u 2008. godini;
  • Broj fiskalnih isečaka odnosno faktura i iznos sredstava utrošen za kupljeni repromaterijal;
  • Datum podnošenja zahteva i potpis podnosioca zahteva.

Uz zahtev se podnosi fiskalni isečak odnosno faktura izdatih u 2008. godini za kupljeni repromaterijal. Uz zahtev za površine  manje od 10 ha i 10 ha podnosi se samo fiskalni isečak za kupljeno gorivo.

Zahtev i prateća dokumenta se podnose za regresiranje svih vrsta repromaterijala odjednom ili sukcesivno za pojedine vrste  repromaterijala, najkasnije do 30. novembra 2008. godine.

Udruženje poljoprivrede i prehrambene industrije

Zadružni savez

Sekcija

Info

Projekat "Kačerski med"

Projekat Agro info punktovi