GRUPACIJA PRERAĐIVAČA KAFE
27. april 2016.

FORMIRA SE GRUPACIJA PRERAĐIVAČA KAFE

Na sednici Odbora Udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije a na inicijativu jednog broja privrednih subjekata koji se bave preradom kafe i uz podršku Atlantik grupe (Grand kafa) i Strauss adriatic doo (Doncafe i C kafa), Odbor je doneo Odluku da se formira Grupacija prerađivača kafe. Cilj je da se institucionalno pomogne firmama iz ovog sektora, na način što će kroz aktivnosti u Grupaciji zajednički nastupati i preko Komore Beograda štiti interese kod nadležnih organa i institucija a sve u cilju unapređenja sektora prerade kafe i borbe protiv nelegalne trgovine na sivom tržištu. 
Dr Vlado Kovačević, savetnik ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine je prezentovao značaj razvoja robno-berzanskog poslovanja poljoprivredno–prehrambenih proizvoda u Republici Srbiji.


Udruženje poljoprivrede i prehrambene industrije

Zadružni savez

Sekcija

Info

Projekat "Kačerski med"

Projekat Agro info punktovi