PROGRAMI I PROJEKTI  

 

PLAN RADA GRUPACIJE ZA VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ ZA 2015. GODINUPLAN AKTIVNOSTI UDRUŽENJA SAOBRAĆAJA I TELEKOMUNIKACIJA 

DO 30. JUNA 2015. GODINE


Udruženje saobraćaja, telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

Projekat