SERTIFIKOVANJE MENADŽERA
U MEĐUNARODNOM I NACIONALNOM DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Obuka se sprovodi u skladu sa programom IRU Akademije, odnosno RICO Training centra koji je u potpunosti usklađen sa Direktivama Veća EU iz oblasti saobraćaja. Ove direktive propisuju standarde koje će morati ispunjavati kompanije koje žele da se bave transportom, a CPC diplоmа (Certificate of Professional Competence) predstavlja dokaz  prоfеsiоnаlnе оspоsоbljеnоsti i ispunjenje jednog od uslova iz Direktive EC/98/76.

Program obuhvata sledeće nastavne module: menadžment i organizaciju u drumskom prevozu, marketing, finansijske uslove poslovanja i metode plaćanja, carine, transportno osiguranje, Incoterms, međunarodne konvencije, radno vreme vozača, digitalne tahografe, tehničke standarde, bezbednost saobraćaja i dr. Predavanja će biti realizovana od strane instruktora koji poseduju IRU sertifikate.

Obuka će se sprovoditi u prostorijama Privredne komore Beograda, ul. Kneza Miloša 12 ili po iskazanoj potrebi u najbližem regionalnom centru. Dinamika obuke podrazumeva četiri nastavna časa po danu od ukupnog nastavnog fonda od 40 časova.

Cenovnik:

Vrsta CPC diplome Cena sa PDV-om (avans)
1.   Nacionalni i međunarodni prevoz putnika 70 800,00 din
2.   Nacionalni i međunarodni prevoz tereta 70 800,00 din
3.   Nacionalni i međunarodni prevoz putnika i tereta  (objedinjena diploma)
82 600,00 din

Za informacije koje se tiču početka obuke, možete se obratiti Udruženju saobraćaja i telekomunikacija, kontakt osoba: Slavica Petrović, tel. 2641 355 lok. 101, na e-mail: petrovics@kombeg.org.rs


Udruženje saobraćaja, telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

Projekat