PROFESIONALNO OSPOSOBLJAVANJE
ZA PRIMENU I UPOTREBU DIGITALNIH TAHOGRAFA 


Međunarodna konvencija koja propisuje obaveznu ugradnju tahografa, koji pokazuje i zapisuje brzinu, pređeni put i radna vremena vozača, u privredna vozila određene kategorije, zove se Evropski sporazum o radu članova posade vozila, koji učestvuju u međunarodnom transportu – AETR. Srbija bi trebala uvesti obaveznu primenu digitalnog tahografa u teretnom i putničkom drumskom saobraćaju u skladu sa važećim propisima EU, od 16. juna 2010. godine, s tim što izmene AETR sporazuma stupaju na snagu 21. decembra 2009. godine.

Osnovni cilj obuke je da se menadžeri, operativci, serviseri i vozači upoznaju sa primenom i upotrebom digitalnih tahografa, kao i vremenom rada vozila i posade na vozilu. Obuka je zasnovana na direktivi veća Evrope 561/2006 i poslednjim izmenama propisa o vremenu rada i odmora vozača i vozila, a realizuje se po planu i programu IRU Akademije, odnosno RICO Training Centra.

Kurs se sastoji od 20 - 30 časova teorijske i praktične nastave.

Cenovnik:

Korisnici obuke Cena sa PDV-om (avans)
1. Menadžeri, dispečeri i vozači 35 400.00
2. Serviseri 112 100.00
3. Kontrolni državni organi po ugovoru

Za informacije koje se tiču početka obuke, možete se obratiti Udruženju saobraćaja i telekomunikacija, kontakt osoba: Slavica Petrović, tel. 2641 355 lok. 101, na e-mail: petrovics@kombeg.org.rs


Udruženje saobraćaja, telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

Projekat