PROFESIONALNO OSPOSOBLJAVANJE I
SERTIFIKOVANJE VOZAČA U PREVOZU OPASNIH MATERIJA –ADR 2009


Transport opasnih materija predstavlja stalnu opasnost za sve koji dolaze u kontakt sa njima. Iz tog razloga je izgrađen međunarodni sistem odnosa u organizaciji i tehnologiji prevoza opasnih materija koga se moraju pridržavati svi subjekti koji na bilo koji način učestvuju u njemu.

Konvencija o međunarodnom prevozu opasnih materija u drumskom saobraćaju – ADR (Accord europeen au transport international des marchandises Dangeruses par la Route) propisuje obaveze svih osoba koje su uključene u transport opasne robe.

Obuka je usklađena sa Evropskim sporazumom o prevozu opasnih materija – ADR 2009 i realizuje se po planu i programu IRU Akademije, odnosno RICO Training Centra.

Obuka će se sprovoditi u prostorijama Privredne komore Beograda, ul. Kneza Miloša 12 ili po iskazanoj potrebi u najbližem regionalnom centru. Dinamika obuke podrazumeva od 10 – 30 školskih časova i nadnadno će se utvrditi prema zahtevima kandidata. Materijali za obuku, metode učenja, procedure obuke i testiranja su prilagođeni međunarodnim standardima utvrđenim od strane IRU Akademije.

Cenovnik:

Kategorija Nacionalni sertifikat Nacionalni i međunarodni sertifikat
IRU Akademije
1. Osnovni kurs 11 800.00 din sa PDV 23 600.00 din sa PDV
2. Osnovni i specijalistički kurs (cisterne) 23 600.00 sa PDV 35 400.00 din sa PDV

Za informacije koje se tiču početka obuke, možete se obratiti Udruženju saobraćaja i telekomunikacija, kontakt osoba: Slavica Petrović, tel. 2641 355 lok. 101, na e-mail: petrovics@kombeg.org.rs


Udruženje saobraćaja, telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

Projekat