SERTIFIKOVANJE MENADŽERA
U MEDJUNARODNOM I NACIONALNOM DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Program obuke se sprovodi u skladu sa programom IRU Akademije koji je u potpunosti usklađen sa Direktivama Veća EU iz oblasti saobraćaja. Ove direktive propisuju standarde koje će morati ispunjavati kompanije koje žele da se bave transportom, a CPC diplоmа (Certificate of Professional Competence) predstavlja dokaz  prоfеsiоnаlnе оspоsоbljеnоsti i ispunjenje jednog od uslova iz Direktiva EC/96/26 i EC/98/76.

Obuka će se sprovoditi u prostorijama Privredne komore Beograda, ul. Kneza Miloša 12 ili po iskazanoj potrebi u najbližem regionalnom centru. Za sve zainteresovane polaznike koji se nalaze van Beograda, omogućili smo pohađanje obuke u sledećim centrima. Dinamika obuke podrazumeva četiri nastavna časa po danu od ukupnog nastavnog fonda od 40 časova.

Za informacije koje se tiču početka obuke, možete se obratiti Udruženju saobraćaja i telekomunikacija, kontakt osoba: Slavica Petrović, tel. 2641 355 lok. 101, na e-mail: petrovics@kombeg.org.rs.

prijava


Udruženje saobraćaja, telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

Projekat