A K T I V N O S T I7. mart 2014.

SASTANAK SA PREDSTAVNIKOM CENTRALNOEVROPSKE INICIJATIVE

CEIU cilju razvoja međunarodne saradnje u Privrednoj komori Beograda je organizovan sastanak sa gospodinom Erikom Csernovitzem, zamenikom generalnog sekretara Centralnoevropske inicijative-CEI.
Centralnoevropska inicijativa je formirana 1989. godine kao prvi forum za promovisanje saradnje između zemalja centralne i istočne Evrope. Danas ima 18 članica, a Srbija je jedan od osnivača. CEI ima status posmatrača u Skupštini Ujedinjenih Nacija. Trenutno realizuju 13 projekata finansiranih od strane EU, sedište im je u Trstu.
Na sastanku je razgovarano o mogućnostima za unapređenje saradnje sa ovom značajnom evropskom insititucijom sa kojom Privredna komora Beograda već više godina uspešno sarađuje. CEI je glavni partner na projektu ACROSSEE koji se odnosi na unapređenej saradnje u jugoistočnoj Evropi u čijoj realizaciji učestvuje i Privredna komora Beograda. Razgovaralo se o mogućnostima za saradnju u vidu zajedničke izrade projekata, unapređenja transporta, ali i zajedničkog organizovanja međunarodnih poslovnih susreta i unapređenja rada sektora MSP u regionu.12. novembar 2013.

MINISTARSKA KONFERENCIJA U OKVIRU PROJEKTA ACROSSEE

U okviru realizacije projekta ACROSSEE  12. novembra 2013. godine je održana Ministarska konferencija pod nazivom „Institucionalna saradnja u cilju prevazilaženja krize: Investicije i horizontalne mere u cilju razvoja regiona jugoistočne Evrope“.

Na konferenciji su učestvovali predstavnici Ministarstava transporta i infrastrukture zemalja učesnica u projektu, organi uprave na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, članovi Evropskog parlamenta, kao i predstavnici Evropske komisije, međunarodnih finansijskih institucija, evropskih transportnih asocijacija i dr.

Cilj Konferencije je bio razmena mišljenja i postavljanje zajedničkih prioriteta i razvoja transporta u jugoistočnoj Evropi koji bi obuhvatio optimizaciju i proširenje postojećih evropskih transportnih mreža.24. oktobar 2013.

PREDSTAVLJANJE PROJEKTA ACROSSEE NA NAUČNO-STRUČNOM SKUPU "KA ODRŽIVOM TRANSPORTU 2013"

Na naučno-stručnom skupu „Ka održivom transportu 2013“ koji je održan 24. i 25. oktobra 2013. godine u Novom Sadu Marija Ašković Matić, zamenik sekretara Udruženja saobraćaja i telekomunikacija, je predstavila aktivnosti Privredne komore Beograda u realizaciji projekta ACROSSEE, kao i preliminarne rezulatati istraživanja na graničnim prelazima. Cilj predstavljanja projekta je bio upoznavanje što većeg broja transportnih operatera o rezultatima projekta ACROSSEE i prikupljanje informacija o stavovima učesnika po pitanju realizacije transporta u jugoistočnoj Evropi.

Ovaj tradicionalni skup je okupio više od 200 učesnika: rukovodilaca transportnih i logističkih kompanija, voznih parkova, servisa za održavanje vozila, osiguravajućih društava, distributera vozila, rukovodilaca kompanija za zbrinjavanje i tretman otpada i predstavnika naučno-stručnih institucija koje se bave razvojem i edukacijom iz oblasti transporta.jul 2013.

PRIKUPLJANJE PODATAKA O AKTUELNOM STANJU U TRANSPORTU U JUGOISTOČNOJ EVROPI

Tokom juna meseca  2013. godine u okviru realizacije projekta ACROSSEE anketirani su predstavnici zainteresovanih strana  zemalja učesnica u projektu kako bi se prikupilo što više podataka o: infrastrukturnim, ekonomskim, organizacionim, administrativnim, pravnim i ostalim aspektima poslovanja transportnih kompanija u regionu.

Istraživanjem je u Srbiji obuhvaćeno 12 transportnih kompanija i operatera u oblasti drumskog i železničkog transporta, kao i dva robno-transportna centra.19-25. jun 2013.

PRIKUPLJANJE PODATAKA SA GRANIČNIH PRELAZA U REPUBLICI SRBIJI  

U periodu od 19. juna do 25. juna 2013. godine u okviru realizacije projekta ACROSSEE obavljeno je istraživanje na graničnim prelazima između Republike Srbije i zemalja učesnica u projektu.

Istraživanje je obuhvatilo brojanje drumskog i železničkog saobraćaja na graničnim prelazima, kao i anketiranje vozača teretnih vozila, autobusa i putničkih automobila i predstavnika nadležnih državnih institucija na graničnim prelazima.Udruženje saobraćaja, telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

Projekat