ORGANIZACIJA

 

 Svetlana Delić, dipl. ekonomista
samostalni savetnik za kreativnu industriju
svetlana.delic@pks.rs
tel:   (381 11) 2642-088, 2641-474 lok. 187

Jovana Banković, dipl. menadžer u kulturi i umetnosti
savetnik
bankovic@kombeg.org.rs
tel:   (381 11) 2642-088, 2641-474 lok. 187

 

ODBOR UDRUŽENJA KREATIVNE INDUSTRIJE

 

Udruženje organizuje rad preko Odbora Udruženja. Sednice se zakazuju na inicijativu članica Udruženja, predsednika Odbora Udruženja i sekretara Udruženja.


RB PREDSTAVNIK ČLANA NAZIV PRIVREDNOG SUBJEKTA I ADRESA
1.
Bojan Trajković,
osnivač i suvlasnik
INFOBIRO DOO
Beograd, Kursulina 13
2.
Emin Golubović,
direktor
KOSMOS DOO
Beograd, Svetog Save 16-18
3.
Hadži Zoran Dušanov Mrđenović,
predsednik
Udruženja KRALjEVSKI RED VITEZOVA
Beograd, Veljka Petrovića 28
4.
Isidora Marjanović,
direktor
SOUND RAY PR & EVENT DOO
Beograd, Drinčićeva 6
5.
Jelena Stajkovac,
preduzetnik
ART TEMA PR
Beograd, Stevana Đurđevića Trošarinca 6/24
6.
Mara Rančić,
predsednik
Udruženje ODJEK
Beograd, Slanački put 107 N
7.
Marin Šumurina,
direktor
GREY WORLDWIDE DOO
Beograd, Baje Pivljanina 39
8.
Mirko Vujović,
rukovodilac marketinga
PRINCIP PRES DOO
Beograd, Cetinjska 6
9.
Miša Mijalković, direktor DARKWOOD DOO
Beograd, Bogdana Žerajića 17/8
10.
Momčilo Vujačić,
direktor
ST. NICOLAS SCHOOL
Novi Beograd, Narodnih heroja 30/
II
11.
Petar Pojić,
v
lasnik
ART MARKETING TV DOO
Beograd, Vladete Kovačevića 6
12.
Predrag Vujović,
direktor
P.R.A. PUBLIC RELATIONS AGENCIJA DOO
Beograd, Požeška 67 A
13.
Ranko Matijević,
direktor
Centar za kulturu i sport ŠUMICE
Beograd, Ustanička 125/1
14.
Suzana Kocić,
direktor
PRAVA I PREVODI DOO
Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10 B/ I
15.
Vesna Pešić,
direktor
PEŠIĆ I SINOVI
Beograd, Topličin venac 17
16.
Zoran Jovanović,
generalni sekretar
SPORTSKI SAVEZ BEOGRADA
Beograd, Tiršova 3

Udruženje kreativne industrije

Grupacije