GRUPACIJA REKLAMNE INDUSTRIJE

U Udruženju kreativne industrije Privredne komore Beograda obrazovana je Grupacija reklamne industrije, kao oblik neposrednog povezivanja članova Udruženja, a radi ostvarivanja specifičnih zahteva i interesa. Grupaciju čine članovi Privredne komore Beograda, koji su organizovani u Udruženju kreativne industrije i čija je pretežna delatnost iz oblasti reklamnih agencija.

Poslovi i zadaci Grupacije reklamne industrije

  • Analiza primene zakona i podzakonskih akata koji bitno utiču na uslove poslovanja članova Grupacije i predlaganje mera za njihovo rešavanje;
  • Učešće u donošenju zakona kroz proces javne rasprave;
  • Saradnja sa nadležnim ministarstvima i institucijama i usaglašenost nastupa članova Grupacije prema dražavnim organima i trećim licima;
  • Identifikacija problema i objedinjavanje zajedničkih interesa i definisanje osnovih ciljeva po temama koje su važne za sve članove Grupacije;
  • Edukacija kadrova iz oblasti delatnosti Grupacije;
  • Zaštita poslovnih interesa članova Grupacije u odnosu prema privrednim subjektima i fizičkim licima;
  • Zaštita od nelojalne konkurencije među članovima Grupacije i unapređenje međusobnih poslovnih odnosa;
  • Organizacija edukativnih seminara i radionica.

Odbor Grupacije reklamne industrije

RB NAZIV ADRESA IME, FUNKCIJA WEB
1.  BEOGRADSKI SAJAM DP 11000 Beograd
Bulevar vojvode Mišića 14
Aleksandar Ivković, šef  Marketinga www.sajam.rs
2.  GREY WORLDWIDE DOO 11000 Beograd
Baje Pivljanina 39
Marin Šimurina, direktor ww.grey.rs
3.  JUGOSLAVIJA-EKO DOO 11000 Beograd
Vojvode Stepe 115
Svetoljub Lović, direktor www.ju-eko.rs
4.  LPT DOO 11000 Beograd
Gospodar Jovanova 2
Žaklina Nikolić Kušić, direktor www.lpt.rs
5.  MEDIA POINT DOO 11070 Novi Beograd
Antifašističke borbe 13 B
Violeta Grubišić, direktor www.mediapoint.rs
6.  NEW MOMENT NEW IDEAS COMPANY DOO 11000 Beograd
Hilendarska 14
Nemanja Vučinić, direktor www.newmoment.com
7.  ORANGE STUDIO DOO 11000 Beograd
Uzun Mirkova 10
Nebojša Babić, direktor www.orange.rs
8.  P.R.A. PUBLIC RELATIONS AGENCIJA DOO 11000 Beograd
Požeška 67 A
Predrag  Vujović, direktor www.pra.rs 
9.  SOUND RAY PR&EVENT DOO 11000 Beograd
Drinčićeva 6
Isidora Marjanović, direktor www.soundray.net

AktivnostiUdruženje kreativne industrije

Grupacije