GRUPACIJA IZDAVAČKE I KNJIŽARSKE DELATNOSTI

U Udruženju kreativne industrije obrazovana je Grupacija izdavačke i knjižarske delatnosti, kao oblik neposrednog povezivanja članova Udruženja, radi ostvarivanja specifičnih zahteva i interesa. Grupaciju čine članovi Privredne komore Beograda, koji su organizovani u Udruženju i čija je pretežna delatnost iz oblasti izdavačke i knjižarske delatnosti.

Poslovi i zadaci Grupacije izdavačke i knjižarske delatnosti

  • Analiza primene zakona i podzakonskih akata koji bitno utiču na uslove poslovanja članova Grupacije i predlaganje mera za njihovo rešavanje;
  • Zajedničke posete i nastupi na sajmovima u zemlji i inostranstvu u cilju pronalaženja novih partnera/dobavljača i kupaca;
  • Organizacija B2B susreta sa potencijalnim partnerima;
  • Organizacija edukativnih seminara i radionica;
  • Saradnja sa nadležnim ministarstvima i institucijama.

Odbor Grupacije izdavačke i knjižarske delatnosti

RB NAZIV ADRESA IME, FUNKCIJA WEB
1.  BOOK DOO 11080 Zemun
Karađorđev trg 34-B
Ljubinko Ososlija, direktor www.ipbook.rs
2.  ČAROBNA KNJIGA DOO 11000 Beograd
Mike Alasa 36
Borislav Pantić, direktor www.carobnaknjiga.rs
3.  DERETA DOO 11000 Beograd
Vladimira Rolovića 94-A
Dijana Dereta, direktor www.dereta.rs
4.  EVRO BOOK DOO 11000 Beograd
Dimitrija Tucovića 41
Novica Jevtić, direktor www.evro-giunti.com
5.  KREATIVNI CENTAR DOO 11120 Beograd
Gradištanska 8
Dejan Begović, izvršni direktor www.kreativnicentar.rs
6.  LAGUNA DOO 11000 Beograd
Bulevar kralja Aleksandra 62
Dejan Papić, direktor www.laguna.rs
7.  PARTENON M.A.M. SISTEM AD 11000 Beograd
Simina 9-A
Momčilo Mitrović, direktor www.partenon.rs
8.  PROMETEJ PR 21000 Novi Sad
Trg Marije Trandafil 11
Zoran Kolundžija, direktor www.prometej.co.rs
9.  UDRUŽENJE IZDAVAČA I KNJIŽARA SRBIJE 11000 Beograd
Makedonska 5
TC „Staklenac“/II
Vuk Vukićević, generalni sekretar www.izdavaci.rs

AktivnostiUdruženje kreativne industrije

Grupacije