GRUPACIJA USTANOVA KULTURE

U Udruženju kreativne industrije obrazovana uje se Grupacija ustanova kulture, kao oblik neposrednog povezivanja članova Udruženja, radi ostvarivanja specifičnih zahteva i interesa. Grupaciju čine članovi Privredne komore Beograda, koji su organizovani u Udruženju i čija je pretežna delatnost iz oblasti kulturne i sl. aktivnosti.

Poslovi i zadaci Grupacije ustanova kulture

  • Analiza primene Zakona i podzakonskih akata koji bitno utiču na uslove poslovanja članova Grupacije i predlaganje mera za njihovo rešavanje;
  • Zajedničke posete i nastupi na festivalima u zemlji i inostranstvu;
  • Organizacija seminara i edukacija;
  • Saradnja sa nadležnim ministarstvima i institucijama;
  • Partnerstvo i institucionalna podrška članovima pri aplikaciji za realizaciju različitih projekta iz fondova EU.

Odbor Grupacije ustanova kulture

RB NAZIV ADRESA IME, FUNKCIJA WEB
1.  CEBEF – CENTAR BEOGRADSKIH FESTIVALA 11000 Beograd
Svetogorska bb
Željka Lakićević, organizator www.cebef.rs
2.  DOM OMLADINE BEOGRADA UK 11000 Beograd
Makedonska 22/IV
Nevena Pavlović, asistent produkcije www.domomladine.org
3.  PAROBROD UK 11000 Beograd
Kapetan Mišina 6-A
Zlatko Crnogorac, izvršni producent www.ukparobrod.rs
4.  POZORIŠTE „ATELJE 212“ 11000 Beograd
Svetogorska 21
Biljana Šego, PR www.atelje212.rs
5.  POZORIŠTE „BOŠKO BUHA“ 11000 Beograd
Trg republike  3
Marija Pavlović, direktor marketinga www.buha.rs
6.  SAVA CENTAR JP 11070 Novi Beograd
Milentija Popovića 9
Vuk Žugić, pomoćnik direktora za kulturni program www.savacentar.net
7.  VUK STEFANOVIĆ KARADŽIĆ UK 11000 Beograd
Bulevar kralja Aleksandra 77-A
Gordana Goncić, producent ukvuk.org.rs
8.  ZADUŽBINA ILIJE M. KOLARCA 11000 Beograd
Studentski trg 5
Dejan Veselinov, saradnik za PR i marketing www.kolarac.rs
9.  CEBEF – CENTAR BEOGRADSKIH FESTIVALA 11000 Beograd
Svetogorska bb
Ilije Garašanina 24
Željka Lakićević, organizator www.cebef.rs

AktivnostiUdruženje kreativne industrije

Grupacije