GRUPACIJA SPORTSKIH DRUŠTAVA I OBJEKATA

U Udruženju kreativne industrije obrazovana je Grupacija sportskih društava i objekata, kao oblik neposrednog povezivanja članova Udruženja, radi ostvarivanja specifičnih zahteva i interesa. Grupaciju čine članovi Privredne komore Beograda, koji su organizovani u Udruženju i čija je pretežna delatnost iz oblasti sportske, zabavne i rekreativne delatnosti.

Poslovi i zadaci Grupacije sportskih društava i objekata

  • Analiza primene Zakona i podzakonskih akata koji bitno utiču na uslove poslovanja članova Grupacije i predlaganje mera za njihovo rešavanje;
  • Zajedničke posete i nastupi na stručnim konferencijama u zemlji i inostranstvu;
  • Usklađivanje interesa članova;
  • Organizacija edukativnih seminara i radionica;
  • Saradnja sa nadležnim ministarstvima i institucijama;
  • Partnerstvo na projektima finansiranim od strane fondova u zemlji i inostranstvu.

Odbor Grupacije sportskih društava i objekata

RB NAZIV ADRESA IME, FUNKCIJA WEB
1.  UNIVERZITET U BEOGRADU - FSFV 11030 Beograd
Blagoja Parovića 156
prof. dr Darko Mitrović www.dif.bg.ac.rs
2.  SPORTSKI SAVEZ BEOGRADA 11000 Beograd
Tiršova 3
Zoran Jovanović, generalni sekretar www.ssab.org.rs
3.  CKS „ŠUMICE“ 11010 Beograd
Ustanička 125/1
Ranko Matijašević, direktor www.sumice.rs
4.  SK „KOLONIJA“ 11000 Beograd
Bulevar vojvode Putnika 32-34
Bunčić Lazar, vlasnik www.colonialsun.com
5.  SROC VRAČAR 11000 Beograd,
Sjenička 1
Dragutin Makarić, pomoćnik direktora www.srocvracar.rs

Aktivnosti


Udruženje kreativne industrije

Grupacije