ORGANIZACIJA


Ljiljana Brajović 
diplomirani pravnik
Koordinator za usluge
ljiljana.brajovic@pks.rs
tel:(+381 11) 3611 066, 2641 566 lok.128

TRGOVINA I USLUGE
 

Vesna Vučićević, diplomirani ekonomista
samostalni savetnik za trgovinu i usluge
vesna.vucicevic@pks.rs
tel. (+381 11) 2642-778, 2641-474 lok. 138 

Tijana Jovanović, diplomirani ekonomista
samostalni stručni saradnik za trgovinu i usluge
tijana.jovanovic@pks.rs
tel. (+381 11) 2642-778, 2641-474 lok. 153

Jelena Vasiljević, diplomirani ekonomista
samostalni stručni saradnik za trgovinu i usluge
jelenam@kombeg.org.rs
tel. (+381 11) 2642-778, 2641-474 lok. 153TURIZAM
I UGOSTITELJSTVO

Goran Janković, diplomirani ekonomista master
rukovodilac za oblast turizma i ugostiteljstva
goran.jankovic@pks.rs
tel: (+381 11) 2641-474 lok. 166

mr Sanja Jakovljević, diplomirani ekonomista
samostalni savetnik
sanja.jakovljevic@pks.rs
tel: (+381 11) 2642-778, 2641-474 lok. 192

Lena Zečević, diplomirani internacionalni menadžer
savetnik
lenap@kombeg.org.rs
tel: (+381 11) 2642-778, 2641-474 lok. 192


Udruženje trgovine, turizma i usluga