ORGANIZACIJA

ZAPOSLENI


Vesna Vučićević, diplomirani ekonomista
samostalni savetnik za trgovinu i usluge
vesna.vucicevic@pks.rs
tel. (+381 11) 2642-778, 2641-474 lok. 138

Tijana Jovanović, diplomirani ekonomista
samostalni stručni saradnik za trgovinu i usluge
tijana.jovanovic@pks.rs
tel. (+381 11) 2642-778, 2641-474 lok. 153

Jelena Vasiljević, diplomirani ekonomista
samostalni stručni saradnik za trgovinu i usluge
jelenam@kombeg.org.rs
tel. (+381 11) 2642-778, 2641-474 lok. 153


Udruženje trgovine, turizma i usluga

Oblasti

Info

Grupacije