ŠTA DONOSI SPORAZUM O JEDINSTVENOJ ZONI
SLOBODNE TRGOVINE


Uvažavajući značaj tržišta Jugoistočne Evrope i uspostavljanja CEFTA – zone slobodne trgovine u ovom regionu, kao veoma važnih činilaca za poslovanje srpske privrede u Privrednoj komori Beograda 13. marta 2007. godine, održan je sastanak posvećen CEFTA sporazumu i njegovoj primeni. Predstavnici Ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom, Ministarstva trgovine, turizma i usluga i Uprave carina informisali su brojne privrednike o tome koje mogućnosti pruža primena Sporazuma o jedinstvenoj zoni slobodne trgovine, kojim bi bile uklonjene carinske prepreke za slobodno kretanje robe u regionu. Ovim je zajedničko tržište od preko 30 miliona stanovnika, koje je do sada postojalo na osnovu 32 bilateralna ugovora o slobodnoj trgovini koje su te zemlje prethodnih godina međusobno zaključile, preraslo u jedinstven sporazum kojim se uklanjaju carinske prepreke za slobodno kretanje robe u regionu.

Prema rečima Vlatka Sekulovića, pomoćnika ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom, CEFTA sporazum karakteriše dalja liberalizacija, princip nediskriminacije (svi proizvodi se isto tretiraju), pravilo o poreklu (CEFTA proizvod se tretira kao domaći kada se izvozi na strana tržišta). Posebna pažnja posvećena je zaštiti intelektualne svojine, a mere zaštite i kompenzatorne mere su definisane u skladu sa pravilima STO i nacionalnih zakonodavstava. Osim toga u CEFTA-sporazumu uvedena je i tzv. dijagonalna kumulacija robe, što znači da se proizvodi, koji su proizvedeni na teritoriji jedne od zemalja članice sporazuma, smatraju za domaće proizvode, bez obzira na to da li su samo delimično, ili u potpunosti proizvedeni u toj državi. To znači da roba koja se pravi u Srbiji ima status srpskog proizvoda, i ako su sirovine za finalni proizvod nabavljene u nekoj drugoj članici CEFTE. Sadašnji režim javnih nabavki, po kojem domaća preduzeća imaju preferencijalni tretman, ostaće do druge polovine 2010. godine, a posle tog perioda to više neće biti moguće. Kada je u pitanju proizvodnja duvana i duvanska industrija u Srbije se pravi razlika između domaćih i stranih cigareta, pri čemu su akcize za domaće proizvode niže, jer je takva akcizna politika usvojena pre nego što su FILIP MORIS i BAT kupili fabrike duvana u Nišu i Vranju, što je imalo uticaj na ponuđenu cenu. Našim proizvođačima duvana ostavljen je period do 2010. godine da se prilagode tržištu i konkurenciji, jer će posle tog perioda biti izjednačene akcize za uvozne i domaće proizvode.

Pomoćnik ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom, Ana Blagojević, smatra da je poseban značaj CEFTA sporazuma činjenica da on podrazumeva sprovođenje trgovinske politike i principa koji se zahtevaju i za ulazak u STO. Bitna je novina ukidanje svih kvantitativnih ograničenja (kvote i dozvole, osim za naoružanje, vojnu opremu i eksplozive). Činjenica je da ćemo i pored CEFTA sporazuma i dalje teško izvoziti na tržište EU. Situacija bi mogla bitnije da se promeni samo u slučaju potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.


Udruženje trgovine, turizma i usluga

Oblasti

Info

Grupacije