PRVI SASTANAK RADNE GRUPE ZA
PRISTUPANJE REPUBLIKE SRBIJE STO

 

Delegacija Republike Srbije, na čelu sa ministrom za ekonomske odnose sa inostranstvom RS, Milanom Parivodićem učestvovala je 07. oktobra 2005. godine  na Prvom sastanku Radne grupe za pristupanje Republike Srbije, Sverskoj trgovinskoj organizaciji. U toku pregovora, ministar Parivodić je obavio posebne pregovore sa visokim predstavnicima STO, kao i sa predstavnicima pojedinih država članica STO.

Nakon uvođenja tkz »dvostrukog koloseka«, Republika Srbija je 07. decembra 2004. godine, u svojstvu autonomne carinske teritorije, podnela zahtev za članstvo u STO. Da podsetimo, na sednici Generalnog Saveta STO 15. februara 2005. godine, prihvaćeni su posebni zahtevi Republike Srbije, odnosno Crne Gore, za početak proseca pregovora. Istom odlukom je formirana i radna grupa za pristupanje Republike Srbije STO. Republika Srbija je do sada dostavila opširan Memorandum o spoljnotrgovinskom režimu , kao i niz drugih informacija i dokumenata koja su potrebna za početak pregovora.


Udruženje trgovine, turizma i usluga

Oblasti

Info

Grupacije